HISTORIER OG AVISARTIKLER


Disse artiklene vil også være flettet inn med link fra det aktuelle årstallet i tidslinjen / leksikonsidene og til historiene du finner her.

April 10.2020 / NP 1971


Bodøs første elektriske bil i 1918

Bilen var en lastebil tilhørende Rønvik Sykehus og kjørte rundt i byen 100 år før dagens elbiler.

10.04.2020 (klippet fra Aktuell 1965)


Hos nonnene

Ungdom på nonnetreff i Bodø 1965, med både dans og pop-musikk

16.04.2020 (klippet fra NP i 1971 (sign: Br,- )


Det gamle Bodø

Byen som knapt var synlig i terrenget, skrev Trombolt etter sitt besøk i byen i 1827.

17.04.2020 (agamat.no)


Agamat

Det hele startet da Aga Fruktlag ble stiftet i 1901. med tiden ble det tre utsalssteder.

17.04.2020 


Papirhandelen

I 1940, etter at Bodø ble bombet, oppsto Papir-handelen,v/Nordlandspostens eier.

10.04.2020 (Skrevet av Torbjørn Seiring)


Margarinfabrikk på Valnes

Sommeren 1933 tok arbeidet til. Normann Kvarv fra Tuv var forskallingssnekker,