BODØLEKSIKON

1850 - 1899

Bodøs Tidslinje. Med utgangspunkt fra facebookgruppa "Gamle Bodø", har vi her satt sammen en oversikt for hendelser, byggverk, skulpturer med mer, som er presentert i gruppa av iherdeige medlemmer som her hentet frem fra skuffer og mørkeloft, alt fra bilder til historier. Også har vi "trålet" gjennom gamle aviser, både fra vårt distrikt og riksaviser. Her har vi funnet en mengde stoff. Selvfølgelig også fra bøker som omhandler innslag av Bodøs historie. En slik nettside blir jo aldri komplett og vi er veldig glad om vi får mer som vi kan legge til her. Du kan bruke meldingsbpksen nederst på forsiden, eller gjerne legge ut i facebookgruppa vår.

BILDER FRA  1960-TALLET

bodø på 1960-tallet
Domkirken tidlig på 1960 tallet Mittet
Storgata 1960 1965
Mix park pensjonat 1960 tallet
Landegodefjorden tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodø sentrum på 1960-tallet
løvold-1960-tallet-Merknad 2020-02-04 100348
Rådhuset tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodøsjøen tidlig 1960 tallet Mittet2
koch på 1960-1970 tallet tegnet redigert
aspmyra 1966
storgata 13-15
jernbanen 1962
kaia 1967
isbjørn2
Lyndon B Johnson
fylkeshuset
julegata 1966
isbjørn
løvold67
Løvold 1965red
Speiderleir 1964 Fotohuset joh


1850

 • Grand Hotell / (Trebygning av Simen Kildal Nilsen, Nilsen Hotell), Tidligere har Jakhellngården i 1826 og senere Margrinigården i 1837 på Falchodden fungert som hotel/Overnatting. I 1870 årene får Grand ei brygge, i 1860 er det hus/bygning som heter "Kjeipen" der denne brygga går ut. Innafor denne brygga mot dagens Jakhellbygg så var det hav, se for deg hav der Taxisentralen/holdeplassen holdt til. Etter 1884 ble dette havet fylt igjen, da var plutselig Falchodden ikke en odde mer. Senere, i 1898 kom brygga utenfor Bodø Trealstkompani (Kalles NKL eller Løvoldbrygga) og i 1904 kom DS kaia.
Den eldste del av Grand Hotell, som sto frem til 1940, da den brant som det meste av byen.


1854

 • V.B.Jentofts bygg i Sjøgata 2. Ingvald Kristensen drev sin Skipshandel her før krigen.


1855 -Nå er det 228 innbyggere i Byen.

 • Vestre landgangskai ble etablert nedenfor torvet.
 • J.C.Koch setter opp et bygg ved starten på Havnegaten. Gustav Moe overtar senere bygget.


I Storgata på 1850-tallet

Her er vi i Storgata ved dagens torg, mellom Torvgata og Havnegata, der Tandberg og O.Johanson-gårdene nå står. De små byggene midt i, er noen av de så kalte bakklandsstuene.

Det høyeste bygget, litt til v, for midten, er den lille Jakhellngården, som ble satt opp i 1820. I dag står Jarnæsgården på samme sted.

På 1870-tallet kom det nye forretningsbygg her, som sto frem til byen ble bombet i 1940. Omtrent der det nærmeste lave gygget står, kom Otto Kochs forretning, (se 1874).

I Storgata på 1850-tallet


1857

 • Baker Strands gård i Kirkegaten. Strand  starter opp der i 1860.
 • Sparebanken blir opprettet dette året. Kortversjon.


1858

 • Bodøgård blir leiet inn i et tidrom på 6 år etter at Landbruksskolen i gården Søvik Alstahaug ble lagt ned. Ble oppført ei smie på Bodøgård i løpet av to første årene og Fjøsen måtte repareres, (Se 1860). Skolen ble flyttet til Melbu i 18?? og Bodøgård kom i misskreditt og måtte legge ned i 1870. Skolen hadde som sagt smie og her ble det laget redskaper, nymotens gårdsredskaper som plog og andre ting som ble distribuert ut over bygda. Ellers var det i de første årene 18 Nordlandskyr med en gjenomsnittsvekt på 225 kg som melket bra. Den beste kua melket 2200 liter. Etter at Sveitseren H.Korrodi ble ansatt så steg besetning betraktelig, han var visst en dyktig mann. Kilde: Bodin Meieri 50 år 1965.


Baker Strands gård i Kirkegata


1860

 • Bedehuset i Storgata.
 • Lorents Wittrup Lied tar over Bodø apotek/Svaneapoteket den 14.Mars. Han hadde vært forpakter ved apoteket siden 1851. Det var hans om flyttet det til Storgata 4. (6 etter krigen) Lorens var overformynder og var Ordfører i 1853. Lorens flytter fra Bodø i ca 1873 og dør i Oslo i 1875.(Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860, 1873)
 • Nytt Fjøs sto ferdig på Bodøgård, bygning var på 10 x 38 meter
 • Baker Strand starter opp i Kirkegata, like ved torget og Jakhellngården. Gården var tidligere eid av en bødker.


1861


1862 - Det er nå 370 innbyggere i Bodø.

 • Hans Koch setter opp hjørnegård, krysset Storgata-Kirkegata. J.H.Holmen overtar senere gården og driver forretning der, de siste årene før krigen driver Johan Vikan klesforretning i bygget.
 • Nordlands Amtstidende senere Nordlandsposten etablert 1. oktober i Krysset Rådhusgt/Sjøgt.
 • Bodø Boktrykkeri, ligger i Storgata 11 etter krigen.
 • Wulf fra Flakstad i Lofoten foreslår å legge ned Bodø i fordel for en by i Lofoten kalt Svolvær.1863

 • Brannstasjon, byens første, antas å være etablert dette året.
 • Kommunen ansetter en eller to vektere for patruljering av gatene om natten. (antatt årstall).


1864

 • Bodø Kretsfengsel i Storgt. 38 (Kommuneadministrasjonen holdt til her til ca 1920)
 • Nordland Indremisjon etablerer seg i Bodø.


1865 

Nå er det 519 innbygger i byen. I årene fra 1865 og frem til 1890 hadde byen en betydelig vekst av innbyggere pga. sildefisket. Først ti år med storsildfiske og deretter ca ti år med feitsildfiske. (I 1890 var det 3656 innbyggere)


 • Byens første gatelykt ble satt opp dette året, ved Vestre landgangskai.


Ca. 1865, omtrent der byen torg befinner seg nå

1867

 • Bodø Telegrafkontor åpnet 1. desember dette året. Første tilholdssted var i Sundemgården, ledet av  telegrafbestyrer Jens Collin. Her ble det utvekslet telegrammer mellom Kong Carl 15 og amtmannen. Med tiden ble telegrafen flyttet til Falchs gård i Kongens gate 6.


1868

 • Bodø Skipsverft etableres.
 • SDS blir stiftet av hotelleier Simen Kildal Nilsen og to år senere kommer navnet på plass.


1870

 • Grand Hotell utvider i Storgata i perioden 1870 årene, Usikker på eksakt årstall.
 • Salten Dampskipsselskap blir en realitet og første båt satt i drift, D/S Salten


Det nystartede Saltens Dampsibsselskabs, SDS, første båt var DS "Salten", som kom til Bodø som nybygg i 1870, fra Aker mekaniske verksted i Oslo og gikk i rute i Nordland frem til 1897. Båten ble senere solgt til Sverige, hvor den faktisk fortsatt er i drift i skjærgården rundt Stockholm, under navnet Stjærnorp. Noen bilder fra båten i dag på Stjærnorps egen Facebookside. Båtens historie.


1871

 • En skøyteklubb eksisterer nå, mulig så tidlig som 1870.
 • O.Johanson etablert, driver forretning i krysset Storgaten/Torggata i fra Madam Larsens gård. (Baker Larsen i Storgata 18). Senere K. Bugge i ca 1881 og så Glassmagasinet etter 1915.


1872

 • Bodø Folkeskole 4. November i Kirkegata 4 (Fattighuset i folketellinga 1910, senere etter 1920 Kommuneadministrasjonen)
 • Bodø Sangerforening.


1873

 • Johs. Aas tar over som forpakter av Bodø Apotek/Svaneapoteket 19.September. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860, 1873, 1876,1897,1915,1917 )
 • Torjuul starter forretning dette året, mulig det er i 1874. Han kom til byen i 1867, dro så til Oslo 1873 eller 1874 og kom tilbake i 1906. Han var med å startet Samlaget for Brennevinsutsalg og hadde en del verv i f.eks Sparebanken og SDS. I Brennevinssamlaget satt han til 1925. Det er stor mulighet at han var med å startet Samvirkelaget og var bestyrer i Storgata. Marius Perret tok over butikken eller lokalene etter ham og det ble “Perret gården” Se 1908.


1874

 • Bodø Håndverkersangforening Stiftet i september etter ønske fra Anton Hultin. Les historien
 • Chr. Jakhellns Bankforetning etablert.
 • Bodø folkeskole flytter inn i Kirkegt. 4, blir her i 20 år til 1894.
 • Ramsongården - Fredrik Jakhelln setter opp nytt bygg ved torvet, Senere blir dette kjent som Ramsons gård.
 • Otto Koch forretning etablert. i Storgata ovenfor torvet, mellom O.Johanson og Tandbergs senere bygg. byggeingen startet i 1873.


 Kochs forretning før krigen lå ved torvet, mellom Tandberg og O.Johansons gårder.


1875 - Nå er det 1484 innbyggere i Bodø.

 • Nyholmen fyrhus (1873-1875)
 • Norges Bank Etablert i Bodø. Første bankbygget deres sto i krysset Bankgata - Storgata.
 • Bodø Sjømannsforening stiftet i Mars.


1876

 • Bodø vannverk ble besluttet.
 • Johannes Aas kjøper Bodø Apotek/Svaneapoteket i September, bygger så ut gården i Storgata 4(6 Etter krigen) Han fikk bevilgningen i 1878. Johannes kone Martha, driver dette apoteket etter Johannes død i 1900 frem til 1914 da hun selv døde. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860)
 • Nordland landbruksselskap.


Bodø 1876 - D.A. Thompson

1878

 • Første vannledning lagt(Voldvatnet)
 • Solvold (Rønvika) revet 1968. Et av de flotteste husene i kommunen.
 • O.Johanson flytter til Storgata nærmere torvet (Se 1871) Han bygger forretningsgården sammen med H.Torhjuul. Det meldes i November 1887 at Torhjuul har gått konkurs, om han driver videre etter dette vet jeg ikke. Det meldes også i 1893 at han er begjært konkurs..
 • Elias Ramson etablert. H.Ramson i Oslo etablerte forretningen som ei avdelig i bodø dette året. Elias kom til Bodø i 1883 og drev denne videre frem til krigsutbruddet 1940. Ramsongården ble lagt ut for salg i 1937 og i 1939 var gården solgt til Nilsen/Nygård. Usikkert om Ramson drev forretning her det siste året før krigsutbrudd.
 • Gamleveien 63 Bertnes ferdig. Her lå det gamle meieriet.


1879

 • Vannforsyning - Bodø bys Vannverk fra Voldvannet. Dette var ikke tilstrekkelig og i 1898 ble Svartvatn kjøpt inn for å få nok vann til byen.
 • Bodø Orkesterforening stiftet. med den danske ildskjelen Erik Oulie som første leder.
 • Sparebanken flytter nå inn i eget nytt bygg, på samme sted som de satte opp ett nytt etter krigen.


 Sparebanken flytter nå inn i eget nytt bygg, på samme sted som de satte opp ett nytt etter krigen.


1880

 • J.A.Johnsen Hermetikkfabrikk etablert, Nordland Preserving Co. Litt usikkert på årstall men han vant en pris for sitt produkt dette året. (Se også 1887) Han blir senere Fiskeriinspektør.
 • KFUM Stiftet.
 • Søndagskolen er etablert før eller dette året.
 • Middelskolen starter opp i August i leide lokaler, ikke før i 1887 skolen fikk egen bygning med den Høyere skole.
 • Norsk Turistforening (1868) og Bodø og Omegns Turistforening (1890) Bodøværingene begynte å få en trang til å reise ut av byen nå og, helger og ferietider. Det ble bygget en sommervilla og de første hyttene dukket opp rundt Soløyvannet, Vågøyvannet og Vatnvatnet. Andre steder fikk også "Turist" hytter. I årene 1887 til 1890 ble det stiftet 11 lokale turistforeninger rundt Bodø og Bodin og omegn.


1881

 • Bodø Tidende ble startet opp i 1881, holdt til de senere år i Torvgata, før den gikk inn i 1937
 • Sykehuset nybygg. Dette er kommunens 3. sykehus, det forrige sto også i Storgata 48, mens det første var i Bodøsjøen.
 • Bårehuset ved Bodin kirke, bygget som kapell og sto ved det gamle sykehuset i Storgata. Det flyttet til Bodin kirke i 1928. I 1978 var det snakk om å rive det for å erstatte dette med et moderne servicebygg. Dette huset/bygningen er det eneste som er igjen av gamle Bodø sentrum.

Bodø sykehus, nytt i 1881, var byens sykehus fra 1881 til det nye marmorsykehuset, dagens gammelsykehus, sto ferdig i 1927. På denne tomten i Storgata står i dag Sambogården og Frelsesarmeens bygg opp mot Dronningens gate.


1882

 • Bodø mineralvannsfabrikk. Eksisterte i 1914, aner ikke når den ble nedlagt. Mulig nedlagt rundt 1920. (Se 1921)
 • Godtemplarordneren med Nordens Klippe ble stiftet i Bodø den 5.Mai IOGT(se 1900)
 • Bodø Glassmagasin.


1883

 • Kjærringøy kirke Vigslet.
 • Brødrene Koch starter opp en Manifakturforretning (Christian og Johs Kock) 1 September.
 • C. Johnsen & Co etableres i April og salg av Hvitevarer. Eier står som Elise Hansen.
 • Bodø Dykkerselskap registreres i Mars av Otto Koch, P.B Lange og E.Andersen.


1884

 • Nordens Klippe Goodtemplar i Tordenskjolds gate. (mulig 1882).


1885 - Folketallet er nå på 2695 innbygger i byen.

 • Bodø blir eget Kirkesogn
 • Grunnmuren til kirka blir satt i gang på Vindmølletomten som kommunen hadde kjøpt av Carl Jakhelln. Grunnstensnedleggelsen ble foretatt i Juni 1886. En kobbersylynder med beskrivelse av kirken, samt en sølv og gullmynt ble begravet under denne sermonien. Iløpet av 1886 ble kirken tømret ferdig og innen utløpet av 1887 sto kirken ferdig. Se 1888.
 • Bodø gamle kirkegård (Pelle Molins plass)
 • Athenæum stiftet den 23.November (Handelens Hus i Storgata 10 etter krigen, Se 1958).


Bodø ca. 1885


1886

 • Saltstraumen kirke (ble senere flyttet i 1905 pga. ustabile grunnforhold)
 • Nordlands Amtstidende bytter navn til Nordlandsposten.
 • Postekspidisjonen i Bodø blir Postkontor. Postmesteren er Stortingsmann Sivert Nielsen. Som stortingsmann virket han mellom 1859 og 1897 og har vært stortingspresident i flere perioder.


1887

 • Høiere skole og Middelskolen i nytt bygg som lå der Rådhusbassenget er i dag. Ødelagt 27. mai 1940.
 • J.A.Johansen Hermetikkfabrikk, Nordland Preserving Co. Byggningen på Falchodden sto ferdig, der Bodø turistinformasjon ligger i dag. Mulig fabrikken ble bygd tidligere (Se 1880). Dette kan være feil, bygningen på Falchodden sto ferdig rundt 1900 så denne fabrikken må ha stått et annet sted. Merk. Iflg Norsk Kundgjørelsetiden så bodde han, produserte og hadde kontor i krysset Storgata/Havnegata i 1891. Det var også en fabrikk rundt Østre Skolepark men det tror jeg var sønnen som drev.
 • Fredrik Moe Kullforretning og trelasthandler.
 • Bodø Skotøymagasin eller Bodø Skoudsalg blir startet opp den 4 Juli av Petter Martin Hofseth, han selger også lærprodukter. Storgata 1b etter krigen.
 • Johan Arent Hofseth tar over eller starter firmaet W.Walkinton og driver med Agentur og Kolonialforretning den 4 Juli.


1888

 • Bodø Håndverkerforening stiftet.
 • Bodø Teglverk (Rønvikleira) En samling bilder av denne gamle kirken og  dagens i eget album
 • Byen får gatenavn fra dette året.
 • Fiskerimuseumet ble stiftet 16.April.
 • Kløkstadsbrukets notlag med Jaktfartøyet Lydiana etableres i slutten av 1887?, registrert i Januar 88. J.C. Koch står som bestyrer.
 • V.B. Jentoft og I.L. Jentoft starter et rederi med dampskipet Tranø i Januar.
 • Rederiet Dampskipet Jølster starter opp i November av Peter skog, Leonard Johnsen og Johan Holst.
 • Bodø Kirke ble innviet den 6. Januar dette året. Kirken fikk dobble glass i vinduene, kirkeklokker fra Westfalen i tyskland, i 1899 sprakk den største klokka og ei ny kom fra Olsen Nauer fra Tøndsberg, samtidig ble den minste klokka innkjøpt. I begynnelsen var det ikke noe alterbilde, dette kom på plass i 1899. I 1918 kom det to glassmalerier i vinduene i "koret". De 4 evangelistene ble skåret inn i preksetolen i 1927 og i 1937 ble kategralglass satt inn i alle vinduene. Se også 1885. Kilde NP 6.Januar 1938. Les mer fra "Tid & rom".


1889

 • Første private bytelefon med 25 abbonenter etablert.
 • Ronaldsen Boghandel med innehaver Dorthea Ronaldsen starter opp den 13 November. Selger bla. Bøker, papir, kort og Parfyme m.m. Dete firmaet gikk konkurs i August 1892.
 • Wold & co. Limteret etableres av Anthon martinius Wold og Hans Jørgen Udhaug. Firmaet driver med salg og utskiping av fiskeprodukter og Rederivirksomhet.
 • Claudia Bugge tar over Sofie Olsens forretning i November. Vet ikke hva hun solgte eller hvor hun holdt til.


1890 - Nå er det 3656 innbyggere i byen (se 1865)

 • Bodø handelsforening stiftet.
 • Hammarn 2 ["Hammarn2 het bare Hamarn og lå i Bodin, ut mot Langstranda. Siden ble den innlemmet i byen Bodø og har nå adresse Linerleveien 2, mens veien nedenfor denne eiendommen er døpt Hammarn.
 • Tollbugata 11
 • Kongens gate 62 Jakhellnbruket
 • Bodø og Omegns Turistforening ble stiftet 13.Januar og Turisthytta nr.1 ferdig den 15.Juni og brant ned den 3.August dette året. Denne lå rett opp av Årnes og ble kalt Utsiktshytten. Det riktige stedet er nok Pollfejellet lengre Nord enn Årnes.
 • Odd Fellow. Navnet Snippen kommer fra denne gården.
 • Metodistmenigheten blir stiftet den 20.Oktober.
 • Gustav Moe etablert. Gustav var Ridder 1.Kl Vasaordenen og var Svensk visekonsul i mellom 1908 og 1930.
 • Prestegården på Rishaugen oppført mellom 1888 og 1890. Den nye Prestegården ble oppført på 1950 tallet.
 • Ca. Et møbelsnekkeri ser dagens lys i Storgata 22.Vet ikke hvem som starter denne, senere overtatt av Johannes Olsen i 1920. Se 1920 og 1922.
 • Notbruket "Maasen" etablert av C.A. Jakhelln 9 April.
 • Gjerthsen & Co landhandel på Valle starter opp i Januar.1891

 • Evangelisk Luherske Frikirken for Tverlandet og Skjerstadfjord etableres 9.August (Se 1895). Nettsted
 • Turisthytta Nr.2 sto ferdig i August der dagens hytte ligger. Denne hytta var for liten etterhvert så ei ny hytte ble bygget i 1896 (Se 1896)
 • F.Moe etablert den 2.Februar, byttet navn til Fredrik Moe i 1918 da Andreas Haansteen Moe ble eneinnhaver av firmaet.
 • Georg L. Sellæg starter landhandel på Skånland i Mars. Dette firmaet opphører i Mai 1893.


1892

 • Parkveien 46B "Villa Birkelund".
 • Støver skole startet opp på Bertnes dette året.
 • Wiland Tønnefabrikk etablert. Hadde i 1935 saltlager og Kjølelager.
 • Oluf Madsen starter firma med alminnelig handel 7.Mai. Han har bopel i Prof.Sch.gt (Gårdnr.82)
 • Leonore Johnsen Cigarforretning opphører og hun starter opp Kolonial og Skipsforretning etter sin eller med sin far Lehonard Johnsen i pakkhus L-No.102 den 28 og 29 Mai.
 • Agnes Amundsen starter opp Garn og Tricotage handel i Torvgata i Jensens gård den 8 Mars.
 • Hotelvært M.J. Andersen begjært konkurs 19 November. (Hvor var dette hotellet?)
 • Peter Boholm starter opp klesforretning i Konsul I.C Kochs gård den 18 August. Han bor hos Johanne Aas i Dronningens gate.
 • Rolands & Riedl etablert 16 Desember og opphører innen et år. (Se 1893)
 • Skomakermester A.Hagensen går konkurs i Februar.
 • Brith Theisæth starter firma innen handel i Vikan i Februar. Hun bor på Valle.
 • Marselius Andersen starter opp med alminnelig handel. Han bor i Sandgata hos Henrik Andersen. Dette i Mai.
 • Notbruket Framgang startes opp av Baker P.Pedersen, Lensmand Larssen, Leonore Johnsen og August Olsen Myklebostad i Juni.
 • K. Kristiansen starter handel i Hopen i Juli.
 • Notbruket Haabet med skøyta Gyda etablert i Juli av Julius Bodøgaard, Ole Jacobsen og Johan Holst.
 • Nils Sætre starter landhandel i Valosen i August.
 • Jørgine Birkeland starter handel i byen i August. Hun bor hos fotograf Helgesen.
 • H.J. Mellbye fra Kabelvåg starter med handel i I.C. Kochs gård i September.
 • Joh. Sørensen starter opp Kolonial, Mel og Skipshandel i sin egen gård i byen i September (L.Nr 18)
 • Anton Carlsen etablerer anmindelig handel i Gulsmed Bjerkans gård, firmaet heter Vigs Eftf. Dette i Oktober.
 • Edvard Jaocoksen starter med handel på Godøynes i November.
 • Daniel Wærnes starter opp bok og papir, Kortevarer i November. Han bor på hjørnet at av Storgata og kirkegata.
 • Theodor Thorstensen starter landhandel på gården Løding i November.
 • notbruket Fortuna av Otto Koch, P.N. Lange og Johan Sivertsen etableres i November/Desember.
 • Johan Knudsen starter kolonial i slakter Andresens forrige gård i Desember.
 • Brødrene Johnsen starter Landhandel i Hopen i Desember. Konrad Martin og Johannes Johnsen.
 • Notbruket Sildhvalen etableres av Jens og Richard Østensen og Johan Holst på Bodøgaard i Desember.


1893

 • Torvgaten 3 "Skomaker Bjørnsen"
 • Nordlands Privatbank (senere Nordlandsbanken), blir etablert i Storgata 16,(senere kalt Perretgården).
 • Frelsesarmen etablert 30.Januar. Nettsted
 • Bodø Fiskeriskole, kjent som en av verdens første tilverkerskole. (Mulig oppstart 1892) Lagt ned i 1905.
 • Bodin Meieri etablert.
 • KFUK stiftet.
 • Ingavld Kornelius Kristensen etablerer Ingvald Kristensen den 13. November. Han bor hos Johan Pedersen i Dronningensgt.
 • Elise Pedersdatter Leraamo etablerer et firma den 14.November. Hun driver handel men vet ikke hva. Hun bor hos maler Høgseth i Torvgata.
 • Rolands & Riedl opphører den 11.November. Ulrich Riedl driver da foretningen fra samme dato under sitt eget navn og Anna Rolandsen(Bolandsen) trekker seg ut. Riedl bor hos S.A Stue i Storgata.
 • Olsen og Laurhammer Kolonialforretning etablert i Sjøgata i Kaptein Isaksens gård den 6 Mars.
 • Bodø "nye" Aktiebakeri etableres i Baker Helgesens gård i Storgata.
 • Bodø Kjemiske fabrikk etableres den 31 Januar. Dette firmaet lager Mineralvann, Såper, Bordsalt o.l. Bestyrer er L.H.A. Thuun og kontoret holder til i fotograf Olaus Olsens gård i Storgat 11A, Olaus er forøvrig regnskapsfører i firmaet.
 • M. Olsen starter opp en våpenbutikk i Januar. Han bor i Fauskes gård i Storgata.
 • Peter Scheldrup starter Landhandel på Skåland i April.
 • J. Jacobsen landhandel i Hopen Legges ned i April. Ingen infonår dette firmaet ble etablert.
 • Landbruksskolen. Tromsø Stifts Landbrugsskole kom i gang i den tidligere Bodø prestegård i januar 1893. Nordland landbruksskole ble flytta til Vefsn i 1967.
 • Kvalvåg meieri, etablert av Axel Dorff Larsen. Han startet først opp i Steigen i 1887. Dette var Nordlands andre meieri, det første lå i Vefsen og var etablert i 1885. Axel Dorff larsen fikk konkurranse og flyttet til Støver etter ca 3 års drift. Han hadde to utsalg i byen og drev med smørproduksjon. Det konkurrerende meieriet var Indstranden Meieri. Larsen drev butikk i Jakhellngården og Ramsongården og driften varte til 1915/1916.


1894

 • B & OI blir stiftet.
 • Folkeskolen flytter til nybygg i Kongens gate 23. Dette er den 3, adresse folkeskolen hadde i Bodø. Brant 27. mai 1940. Les skolens historie
 • Metodistkirka. Brant 27. mai 1940.
 • Bodin kirke revet ned og gjenoppbygd i samme stil.

TIDSLINJEN

Bodøs ordførere

1850 - 1900

 1. 1850 Toller S.F. Holmer
 2. 1851 Kjøpmann Melchior Koch
 3. 1852 Snekkermester Berent Pettersen
 4. 1853 Apoteker Lorentz Wittrup Lied
 5. 1854 Distriktslege S.O. Arntzen
 6. 1855 Kjøpmann Jens Width
 7. 1856 Toller Ole M. Groth
 8. 1857 S.O. Arntzen
 9. 1858 Kjøpmann J.C. Koch
 10. 1859 Ole M. Groth
 11. 1860 J.C. Koch
 12. 1861 Kjøpmann J.B. Jentoft
 13. 1862 Kjøpmann Carl Jakhelln
 14. 1863 Kjøpmann H.H. Koch
 15. 1864 S.O. Arntzen
 16. 1865 Ole M. Groth
 17. 1866 Kjøpmann Christian A. Jakhelln
 18. 1867 Ole M. Groth
 19. 1868 Christian A. Jakhelln
 20. 1869 1870 J.C. Koch
 21. 1871 Carl Jakhelln (syk f.13.februar) /V.B. . Jentoft
 22. 1872 Ole M. Groth (død 23.juni 1872)
 23. 1872 1875 Or.sakfører Chr. Mathisen
 24. 1876 1877: Or.sakfører Rasmus Theisen
 25. 1878 J.C. Koch
 26. 1879 Rasmus Theisen
 27. 1880 J.C. Koch
 28. 1881 1882 Tollinspektør Reinholdt Gram Breien
 29. 1883 Kjøpmann Otto Koch
 30. 1884 Reinholdt Gram Breien
 31. 1885 Otto Koch
 32. 1886 Skredder Jakob Hansen
 33. 1887 Kjøpmann J.O. Vig
 34. 1887 R.M.B. Schjølberg (valgt i august)
 35. 1888 1889 R.M.B. Schjølberg
 36. 1890 Skolebestyrer Thor Grøner
 37. 1891 Kjøpmann C.A. Jakhelln
 38. 1892 R.M.B. Schjølberg
 39. 1893 Otto Koch
 40. 1894 R.M.B. Schjølberg
 41. 1895 Otto Koch (til 17.april)
 42. 1895 Bertrand Gundersen (fra 17.april)
 43. 1896 R.M.B. Schjølberg
 44. 1897 Bertrand Gundersen
 45. 1898 R.M.B. Schjølberg
 46. 1899 1900 Kjøpmann Christian Jakhelln

   Se alle   

Sundems Bokhandel

Fra dalførene i Buskerud kom det flere så kalte skrepphandlere til Bodø. En av dem var Henrik Sundem, som etablerte bokhandelen i 1961.

I 1879 overtok Oscar Fredriksen den.

Jentofts bygg i Sjøgata, fra 1854
J.C.Kocks, senere Gustav Moes gård
Til h. J-H.Holmens bygg fra 1862
Byens fengsel frem til ca. 1940, i Rådhusgata
Byens fengsel og kommunebygg
Telegrafen i Falchs gård frem til 1914
Grand Hotell etter utvidelsen i 1870
Bodø sentrum ca. 1890, tatt fra kirketårnet.
Ramsongården ved torvet, fra 1874
Annonse 1886 Augusta Mølnichen
Bodø Tidende holdt til i Torvgata mot Dronningens gate.
Den Høiere Skole, fra 1887
Solvoll fotografert i 1890- se facebook.
1989
1885
Nordlandsposten 1935


1895

 • Harald Langhelles vei 3
 • Sjøgata 22 - Sjøgata 14.
 • M. Tjærandsen i Storgata ved Riedlehjørnet. Solgte kolonialvarer oc mye annet. Litt historie. -
 • Frikirkens Kvinneforening Tverlandet/Godøynes stiftet i Oktober. (Se 1891)
 • Slaktermester Lundlies hus står ferdig i Prinsens gate 5. Etter 1914 er det en mann med navnet Bjørnslie som eier dette til 1916. 1916 kjøper Tho. Thomsen dette huset og da finner vi Nordlandske Grafiske Anstalt her. I 1920 kjøper Bodø Arbeiderparti huset og gjør det om til Folkets hus. Dette huset brant i 1930 og ny betongbygning ble oppført i 1932.
 • Bodø bys vel opprettet 25 Juni.
 • Storgata 94


1896

 • Tusenhjemmet (Revet 1978)
 • Første fastboende tannlege i Nordland, Matheson.
 • Bodø Sanitetsforening etableres den 30.November. Foreningen utdannet den første sykepleieren i August 1899.
 • V. O. Tandberg etablert den 15. Januar. Han overtok forretningen av Sten Gundersen.
 • Hans Ramm Rønneberg starter forsikrings agentur i Rådhusgata 9. 21 Desember.
 • Turisthytta Nr.2 fra 1891 ble for liten og ei ny ble bygget. Bodø Sparebank donerte 4000 kroner til dette og byggmester Zimmermann bygget den etter tegninger av Arkitekt og professor Andreas Bugge, hytta sto ferdig i August. Dette er Turisthytte Nr.3.
 • Ca. Instranden Meieri, Kvalvåg. Lagt ned i 1907. Hadde butikk i en av Ragnar Schjølbergs gårder i Havnegata i Bodø.
 • Godøynes skolehus satt opp dette året. Var i drift som skole frem til 1963. Nå fungerer bygget som skolemuseum. Les mer fra Nordlands Framtid.


1897

 • Rensåsgata 25.
 • Apotek Svanen startet av Ove Chr.Owe (senere byttet  navn til Tordenskiold?)
 • Byens første Byfogd.
 • Mineralvannsfabrikken Nordstjernen.
 • Marius Perret starter butikk den 14 Juli. Han er først i Storgata 32 og bor i Torvgata 10. Se 1908.1898

 • De private telefonlinjene blir overtatt av staten. /antat årstall) (Se 1889)
 • NKL/Løvold Brygga bygges på Falkodden. På denne tiden lå det en hermetikkfabrikk her som var etablert fra begynnelsen av 1880 årene.(Årstall usikkert) Fabrikken/bygningen ble satt opp her på falkodden dette året under navnet Nordlands Preserving Co. Ble solgt videre i 1916 til R. Sannes. Sannes og Ragnar Schjølberg drev denne i fra 1918. Navnet på fabrikken til Sannes ble Nordland Canning Factory.
 • Bertnes Ullvarefabrikk. I drift mellom 1899 og 1956.
 • Fredensborgveien 108.
 • Bodø håndverks og industriforening blir stiftet den 6.Desmber.
 • Prestegården som er oppført i 1750 blir revet i løpet av 1890 årene for å gi plass til landbruksskolen. Nordland Amt fikk kjøpekontrakt på prestegården i 1892 og i 1893 var skjøtet på plass. Eiendommens navn var da Bodø Landbruksskole men det offentlige navnet var Troms Skift Landbruksskole, fordi den skulle ta opp elever fra de tre nordligste Amter. I 1898 var både hovedbygning og fjøsbygning ferdig, det var snakk om å resture prestegården men den egnet seg ikke som skole og var i dårlig forfatning. Gården var 9 Km lang og i mellom 1 til 3 km bred i begynnelsen.
 • Nordlands Amts Skoghusoldningsselskab ble stiftet i Bodø den 5.Juli. Lagt ned etter 6 år. (se 1905)
 • Aksjeselskapet Tethys
 • Bodø Aktiebryggeri (Også omtalt som Bodø Ølbryggeri i 1897 under etableringen) Det ble lagt ut et anbud på 800000 teglstein til bygging av bryggeriet 23 oktober 1897 og dette anbudet skulle være inne den 5 november. Antatt start på byggingen var satt til desember 1897. Selskapet ble anmeldt inn i firmaregistret 13 desember i 1898 og aksjekapitalen innkalt til betaling 15 juli 1898. Bayerøl og Bokøl annonseres 13. desember 1898.
 • Grensen, oppført av Kristian Boye1899

 • Bodø Kirkegård på Hernes.
 • Gustav Seivåg etablerte foretning med produksjon. Han kjøpte i 1934 Tandberg Hermetikkfabrikk.
 • Norstranden Meieri.
 • Broderforeningen, Frimurerlogen etableres 22.August. Leide lokaler på Grand hotel i begynnelsen, litt senere i Sparebanken og der igjen i Godtemplarlosjen Fram før nytt bygg sto klar i 1930.
 • Helligvær Bedhus inviet. Se 1908 og 1913.
 • Assurancekassen Forsikringsbureau v/ J. Engeness.   Les mer


Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-5-1978[1]
HermåTusenhjemmetgiseg
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-12-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-8-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-6-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-3-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-1-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-4-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-10-1978
Tusenhjemmetrives.HjørnetBankgt.-Prinsensgt-7-1978

Tusenhjemmet rives i 1978.

Bodø Tidende 1899

TIPS OSS