BODØLEKSIKON

.

FØR 1800

BODØS TIDSLINJE - Årstall for kjente landemerker, plasser, bygninger, skulpturer og hendelser som kan hjelpe oss å tidfeste fotos. Herunder også bygninger som er revet før og etter krigen samt det som forsvant i flammene 27. mai 1940.


Desverre er det dårlig med bilder fra før 1800 å vise her.

bodø på 1960-tallet
Domkirken tidlig på 1960 tallet Mittet
Storgata 1960 1965
Mix park pensjonat 1960 tallet
Landegodefjorden tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodø sentrum på 1960-tallet
løvold-1960-tallet-Merknad 2020-02-04 100348
Rådhuset tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodøsjøen tidlig 1960 tallet Mittet2
koch på 1960-1970 tallet tegnet redigert
aspmyra 1966
storgata 13-15
jernbanen 1962
kaia 1967
isbjørn2
Lyndon B Johnson
fylkeshuset
julegata 1966
isbjørn
løvold67
Løvold 1965red
Speiderleir 1964 Fotohuset joh

BILDER FRA  1960-TALLET

1240 

 • Ca. Steinkirke bygget på Bodin kirkested. Det tyder på at det har vært en trekirke her tidligere. Mye peker mot kristen virksomhet opptil flere hundre år tidligere.1500

 • ca.1500 til 1600. Hernes og Rønvik-Berget var Borgerleie, Borgere drev periodevis handel utenfor større tettsteder/bebyggelse.

1521

 • Løp hovedgård er nevnt fra dette året, gården er nok enda gamlere. Gården var ei stund embetsmannsgård fra 1651 til 1837. Ellers en privat gård og ganske så stor, man tror Løpsmark lå under denne gården.1600

 • Ca. Prestegård på østsiden av Bodøelva.


1604

 • Hartvig Bille får oppført Lansherreresidensen Bodøgård like etter 1604. Bodøgård har en av landsdelens dypeste gårdshauger og var et maktsentrum. Den danskfødte Hartvig Bille var befalingsmann over Nordlandene , dagens Nordland og Troms. Han var satt i embetet av kongen i 1604.


1646

 • Preben von Ahnen blir lensherre, Bodøgård.


1663

 • 20. mars dette året blir det bestemt at det skal sendes post fra Trondhjem og nordover, to til tre ganger årlig. Denne tjenesten ble organisert fra Bodøgård. Dette var en usikker postgang og det kunne hende ikke posten kom frem i tide.

1666

 • 16. august dette året åpnet Ingeborg Svendsdatter, enke etter Hans Lauritz Blix et legat og ga 100 Riksdaler til et fattighus straks etter Bodø Kirkgård, på østsiden. Dette er nok det første fattighuset i landsdelen. For rentene på 6 Riksdaler skulle det skaffes klær og mat til de trengene. Nå vites det ikke hvor lenge dette huset sto som fattighus, pengene ble brukt opp ganske fort. Det fantes visst en velgjører i 1801 også.

1676

 • Jens Mortensen von Møinichen Sogneprest i Bodin fra 1676 til våren 1696 da han flyttet til Bergen
 • Bestemorenga' får sitt navn etter Ingeborg Svendsdatter, enken etter Hans Lauritzøn Blix. Hun av får av Sogneprest Jens Mortensen Von Møinichen borett på Alstad, også bruksrett til denne engen som lå under bruket på Alstad som hun i 1667 flyttet til etter sin manns død.

1700

 • Tre handelssteder finnes på den sørvestlige Bodøhalvøya, Hernes, Hundholmen og Rønvik. Hundholmen er den yngste av disse. Hernes og Rønvik Har antagelivis vært gamle Borgerleirer. Hernes antaes har vært et gammelt sentrum. (Se 1500)

1707

 • Didrik Grewe kjøper Rønvikberget/Burøya/Jektvik (Skipsverfet) og drev handel, noe senere ble han eier av Rønvik.

1723

 • Didrik Grewe er å finne på Hundholmen, driver handel.

1743

 • Hundholmen eies og drives av Ole Kleppe, gift med Sofia Mønichen. Det er bare en husstand på stedet, men det er nokså mange arbeidsfolk i huset.

1750

 • Ny prestegård satt opp på vestsiden av Bodøelva av sogneprest Nicolai Christian Friis. Forbildet for nybygget var en Nordlansk versjon av Christianborg slott i Danmark. Denne bygningen var angitt til å være 32 X10 meter i 1866 (Angitt til 50 X12 i 1918). Bygningene på østsiden av elva var så forfalt etter langvarig krangel mellom Lensherre og Sogneprest. I november 1747 ble Friis enig med sognebarna at ”hver mann” skulle bidra med en ½ daler hver i stedet for å reparere på de gamle husene. Vedlikehold av prestegården falt den gang på ”allmuen.”1762

 • Nå bor Sigvard Rasmussen i huset fra 1743, driver med handel, var snekker og billedhugger.

1771

 • ca. Gården på Vågøya blir bygget. Revet i 1971. Denne gården sto i forbindelse med Forsøksgården.

1772

 • Hundholmen ble bygslet til Niels Schjelderup fra Oppeid,Hamarøy, og han etablerte gården som handelssted «på en måte som gir linjer helt framover til etableringen av Bodø by» Kilde: Gudbrandson/Bodø Kommune.

1775

 • Hundholmen formell status som handelssted for første gang den 15.April dette året. Amtmannen Utnevnte Niels Schjeldrup (Se. 1772) og hundholmen ble gjort til kremerleie, Dvs. staten gjennom amtmann overtok retten til å utnevne handelsmann. Niels skulle holde kro og gjestgiveri, og andre andre behøvende logementer som spise og drikkevarer. Tobakk, klær og fikeredskaper skulle han også selge.


  1784

  • Bodin kirke ble påbygget.

  1787

  • Niels Schjeldrup bygger Hovedhus, Stulåna? (1787/1788) ca. der Jakhellngården kom. Huset blir senere revet (Se 1803) og er sannsynligvis satt opp sted i Nordland.

  1791

  • Niels Schjeldrup dør i i 1788 og hans enke Dorothea Catarina Bugge Kaurin gifter seg med Michael Hvid Angell, Hamarøy. Michael får bevilget å drive Hundholmen.

  1794

  • Svaneapoteket - Den første apoteker hadde utsalg fra Bodøgård, han het Hans Erhard Krogh og apoteket ble hetene Bodø Apotek den 2. mai. (Dette apoteket var det første i Nordland men ble lagt ned etter ei kort tid). Prof. Schytte tok over dette utsalget etter at Krogh flyttet fra stedet i 1807, Schytte holdt det gående til 1808 da han døde, Schytte hadde også ansvaret for Sykehuset.. Dette apoteket er forgjengeren til Svaneapoteket som fikk sitt navn i 1915 når Tordenskiold Apotek ble opprettet i byen. Se 1808.

  1796

  • Sykehus satt opp i Bodøsjøen. Haugen der bygget lå het/heter Doktorhaugen. Se sykehusets historie.

  1798

  • Christen Sverdrup overtar Hundholmen.

  TIDSLINJEN

  Bodøsjøen, med sykehuset helt til venstre
  Tegning av sykehuset i Bodøsjøen