Bedrifter som var i Bodø

Facebook: ARNE ENGMO·MANDAG 12. MARS 2018.


 1. Aamoth Ester, Kolonial (1940)
 2. Aaraas N.O. Colonial og fedevarer i Søgaden før krigen.
 3. Aas Asbjørn (bodin 1960)
 4. Abelsen Kåre, Byggmester og byggvareutsalg, nå ved Olav V gate
 5. Aga Mat - Aga Frukt etablert 1901, i Storgata Historie Aga-kiosken
 6. ACB American Chicken and Burger i Kings Krobygget på midten av 80-tallet.
 7. Aftenkiosken inneh. Kåre Forsgren Torvgt./Fredensb.vn. Bilde
 8. Aagård Martin diverse klær, Torvgata/Dr. gate.
 9. Ako-Salg a/s, Kontorrekvisita og utstyr. 1948.
 10. Alfheim Hospits v/Angjerd Pedersen Tordenskj. gate 16 1975.
 11. Alsos Lorentz, Kjøpmann Vindusutstilling -
 12. Alst Per, Elektriskforretning i Godtemlaren
 13. Amdahl Antonia Forretning 1923, Har bopel i Storgata 6.
 14. Amundsen Agnes Strikkefabrikk før krigen.
 15. Amundsen Robert Agentur 1975.
 16. Angel L.E. Sadelmaker før krigen Dronningens gate ca. 24.
 17. Angell O.M., Skredder (1940).
 18. Angell Roald, hr. avokat
 19. Angells Pensjonat i Dronningens gate ca. nr. 24 Bilde
 20. Anlegg A/S etablerer seg i Storgata 52.
 21. Andersen Alf, Skomaker (1940)
 22. Andersen Arne, Agentur
 23. Andersen Paul, Bilsalg
 24. Andresen Marie Damefrisørsalong Parkveien (i 1940 Storgata 12).
 25. Andersen R.M. - Bertnes (samme lokale som senere Lami 4) senere storkiosk
 26. Andreassen Edv, rederi
 27. Andreassen E. Landhandel på Leitet, Rønvik
 28. Anfindsen Angelique, Modeforretning (1940) Bilde -
 29. Annas Gatekjøkken. etablert på nedre torv på 1970-tallet av Anna og Fred Hansen. Bilde
 30. Apenes H & Co, Byggmester (1960).
 31. Antonsen O. Kontormaskiner Sjøgata 10.
 32. Arentsen Sivert M. Fisk & Grønnsaker Sjøgata 16 i 1940
 33. Arctander Byggmester på Alsgård
 34. Arntzen H. Frukt, bensin og handel på Bertnes 1940.
 35. Arntzen Sveiseverksted v/Svend A. Bankgata 33 a 1975.
 36. Asak Olav Rengjøringsbyrå.
 37. Asana-kiosken Aka ANNAkiosken/Fengselskiosken, Krysset Sandhorngt og Jordbruksveien, tidlig 70 og til 1990.
 38. Astoria Bakeri v/J.Skogsholm (1940).
 39. Asphaug Skipshandel - Sjøgata. v/Schjønning Asphaug, senere Oline Torreisen.
 40. Aspelin Gustav Byggevarer etablert 1970 Molovein 16.
 41. Asplem Otto Skomaker Fredensborgveien 94 i 1975.
 42. August bar på gateplan i Diplomat hotell.
 43. Auto-salg v/ Svein Erik Høknes
 44. Autosentralen, bensinstasjon (1960).
 45. Aune Karl Blikkenslager, etablert rundt 1925, overtatt av Norluft A/S i 2003. Urtegårdsgata 6 1938 -
 46. Aune Marie, handelsforretning fra 1924. Bopel “Lykkensborg”.
 47. Aune Trygve, handel fra egen bopel, reg. 1922
 48. Bakken Finn, Radio & TV-verksted i Breivikveien. Tidligere i Tollbugt. 13.
 49. Banan Mathisen på Kortneset Bilde
 50. Bananas klesbutikk i øvre Storgata
 51. Bang & Tegner & Co. Embalasje, forbindinger etc, Storgt 12. Etablert 1891.
 52. Bankgata Kolonial innehaver Svend Johansen. Bilde -
 53. Barnestua v/Karin Knutsen i Dronningens gate (I 1959, ved siden av Åge Lund Bilde
 54. Bech Frisør, etablert av Brynjulf bech i 1971, les historien
 55. Beco Sveiseverksted i Nordstrandveien
 56. Belinda kiosk - Sambo 8 /Nils Friis vei
 57. Bendiksen Arvid Malermester
 58. Berg Agnar, Fisketilvirker (Bodin-1960).
 59. Berg Anna, Drogeri ved torvet fra 1912 Omtale 1935 -
 60. Berg Arne Barberer og frisør og tobaksforretning ved torvet, reg. 1922.
 61. Berg Arne kioskforretning - Bertnes
 62. Berg Sport v/Harald Berg Sportsutstyr i sentrum på 1970 og 80 tallet.
 63. Berg Hansen Fiskeforretning i Dr.gata Bilde -
 64. Berg Hospits (1960)
 65. Berg John, fiskematbedrift i Sjøgata 15
 66. Berge Harald N, Elektronikk og musikk i Torvgata på 60/70-tallet 1948
 67. Berntsen Barbersalong (1960). Sandgata 5 Bilder
 68. Bertnes Kåre (1960).
 69. Bertnesutsalget på Hundholmen plass til 1960-tallet
 70. Bertnes Uldvarefabrikk fra 1898 til 1956. Bilde 1937 -
 71. Bibun Nordic AS, v/ Svein Feldt foredlingsmaskiner for sjømat. Lå i Sjøfartsbygningen
 72. Bil-Elektro v/Rolf Westergård Sjøgata 15
 73. Bildelaboratoriet ved Alstad (senere Nordcolor) som S. Myrer startet opp i 1980.
 74. Bilservice v/Kr.Gjertsen MIL senere BP stasjon).
 75. Bjarghovs vaskeri (Bodin 1960)
 76. Bjelvin Olav Malermester tlf. 📞 618a i 1949
 77. Bjerck Harald, agentur, commisjin og assuranseforretning i Dronningens gt. 72, reg. 1916.
 78. Bjerkan J.A. Gullsmed.
 79. Bjerkan R, tidl. Svenskebyens fiskehandel 1948. tlf. 613.
 80. Bjerkeng Blomster i Rønvika, innehaver August Møller (1949)
 81. Bjørnsens Bakeri & Conditori i Storgata 60
 82. Bjørnsen Gustav, handel reg. 1919. Bopel: Kongens gt. 23. I 1948 Storgata 65.
 83. Bjørnsen Harald. Skotøyforretning
 84. Bjørnsen eller Bjørnstad Glassmagasin i Tollbugata før byen ble bombet i 1940.
 85. Bjørnsen M. Handel, reg. 1916. Bopel: Torvgaten 6.
 86. Blix Hartv.A. Glas og Rammeforretning Omtale 1935
 87. Blomster-senteret v/Eldrid Skoglund, Kongens gate 56.
 88. Bo-Mek på Burøya Omtale 1935 -
 89. Boarch, arkitektene G.Jakhelln, D.Ø.Neiden og ing. P.M.Wiik, Sandgata 5 a, etablert 1971.
 90. Bodin Meieri fra 1893. Omtale 1935
 91. Bodin Maskinsentral (1960)
 92. Bodø Aktiebryggeri se Nordlandsbryggeriet
 93. Bodø Athenæum.
 94. Bodø Auktionsforretning v/Sverre Hansen Storgata 2 i 1950
 95. Bodø Auto, etablert av Terje Magnus Fische rundt 1970 i Sjøgata (M.Fischegården)
 96. Bodø Automobilforretning 1940
 97. Bodø Bakeri, slettet fra firmareg i 1917.
 98. Bodø Bakeri på Rønvikleira, startet 2009.
 99. Bodø Billakkering lå i samme bygg som Centrum bil på Stormyra, nå i Olav V gt.
 100. Bodø Bilpleie, atablert av Terje Jensen som satte opp Stormyrveien 33. Senere kom nye eiere til, dagens adresse er Påls vei 3
 101. Bodø Boktrykkeri Omtale 1926 -
 102. Bodø Brannservice v/Kåre Dahle, sevice for brannslukk.materiell 1975.
 103. Bodø Bruktbokhandel.
 104. Bodø Bud-Central (1948)
 105. Bodø Bygningsartikler i Engenessgården Sandgata 5 b.
 106. Bodø Dampskibsselskap a/s. Styret: M. Fische, M.Bertnes, P. Thostrup Sverdrup. reg. 1922
 107. Bodø Desinfiksjonsbyrå v/Henrik Hansen, Fredensb.vn. 39.
 108. Bodø Dykkerselskap, reg. 1917
 109. Bodø Elektriske Bureau v/Johan Rongved, etablert i 1920 Omtale 1935 -
 110. Bodø Energi, tidlr. Bodø Elektrisitetsverk se Historien
 111. Bodø Herreekvipering, v/P.Woje Havnegata
 112. Bodø Farvehandel og Malerforretning Torvgaten 4 i 1952
 113. Bodø Fiskematforretning v/ Dalland og Sjursen i 1948.
 114. Bodø Fryseri & Kjølelager (1960).
 115. Bodø Fysikalske Institutt, i 1940 Kongens gt. 18 v/Sofie Bugge.
 116. Bodø Garderoberenseri I Prinsens gate mange år, nå Havnegata fra 2016. les Bodø Nu -
 117. Bodø Garveri i Bankgata 2 1939 -
 118. Bodø Glasmagasin, forretningen startet av Arnt Angell og Kristoffer Engh i 1882. Øiesvold overtok i 1915 og døpte om firmaet til dagens navn. Omtale 1935
 119. Bodø Glass og Ramme
 120. Bodø Hermetikkfabrikk v/Harald Doffing, 1965.
 121. Bodø Herreekvipering i Havnegata 3 Bilde 1937 -
 122. Bodø Industri a/s, Arbeidsmarkedsbedrift, tilrettelegging ..
 123. Bodø Karosserifabrikk, inneh. Osvald Marvold & Henrik Hansen Jordbruksveien, senere Stormyra.
 124. Bodø Kioskkompani v/Olaf Henriksen
 125. Bodø Kinematograf Theater -
 126. Bodø Klisjeanstalt (1949)
 127. Bodø Kristelige Bokhandel i Dronningens gate.
 128. Bodø Konfeksjonsfabrikk etablert i 1964 Bilde
 129. Bodø Kristelige Bokhandel a/s, Dronningens gr. 13 1965.
 130. Bodø Kryddermølle v/Chr.M,Isaksen (1940).
 131. Bodø Kullager a/s - v/Herborg Olsen og Chr. Christensen, reg. 1922.
 132. Bodø Lakkèrverksted, v/Julian Leding. Jordbruksveien 27 - tlf. 21568.
 133. Bodø Likkisteabrikk v/Johs. Olsen i Storgaten 34, reg. 1922.
 134. Bodø Lyskopi v/Antonie Gunnes i Storgata 6 1948
 135. Bodø Margarinfabrikk , Torvgata 1 (1940)
 136. Bodø Mineralvannfabrikk 1882, nedlagt rundt 1920. Bilde
 137. Bodø Modeforretning, v/Johanna Pettersen, reg. 1921. Storgata 13, før krigen i Storgata 25.
 138. Bodø Packing Co. Ltd, reg. før 1922
 139. Bodø Papirhandel Historie -
 140. Bodø Parkettsliperi v/Hans Chr. Carlsen i Urtegårdsgata 19 1965.
 141. Bodø Radio & TV center i Dronningens gt.
 142. Bodø Radiatorverksted. v/Agnes Jensen i Ivar Lunds vei 10 a i 1965.
 143. Bodø Skipsverft (BoMek), etablert 1868
 144. Bodø Skotøimagasin v/Kristine Helseth fra 1887, overtatt av Ragnhild og Terje Østerberg i 1966, endret navn til Skoringen i 1990. Bilde -
 145. Bodø Slip & Mekanisk verksted/ MMegaard & Falck, reg. 1919
 146. Bodø Sparebank, etablert 1857 Historien
 147. Bodø Stempelfabrikk v/T. Salomonsen), Sjøgt. 15.
 148. Bodø Sveise & Reparasjonsverksted i Gen. Fleischers gate
 149. Bodø Sykkelverksted v/Kåre Hillestad), Gate 19, nr. 8.
 150. Bodø Teglverk på Rønvikleira Historie -
 151. Bodø Tegne- og Konsulentkontor v/Odd Strandbakk), Vei 112, nr. 10.
 152. Bodø Tidende Avis Omtale 1926 - reg. i 1924
 153. Bodø Treindustri AS , Jordbruksveien 20.
 154. Bodø Trælastkompani AS v/Jan Petersen), Dampskipskaia, senere Moloveien.
 155. Bodø Træværksted, på “Løvoldkaia” rundt 1910 (på et bilde).
 156. Bodø Uldvarefabrik i Wilandgården 1937 Bilde
 157. Bodø Ur, med verksted i en liten bu i Reinslettveien ved Snippen på 50/60-tallet
 158. Bodø Varemagasin v/N. Chr. Tømmerbakk, Nyholmsgt. 32a.
 159. Bodø Vaskeri og Renseri v/Hans Schjølberg , Langstranda 1965.
 160. Bodø Vedcentral, v/Emil Petersen, Storgata 31 (1940).
 161. Bodø Vedhandel v/Trygve J. Limstrand, Middelskoletomten.
 162. Bodøelv Auto v/Hermann, Øyvind og Harald Jensen og Johan Martinussen.
 163. Bodøs Billige Butikk, v/Sverre Hansen, Havnegata 1 (1940)
 164. Boholm Peter Manufaktur og klæder, før 1904 i gården Tandberg kjøpte og satte opp sitt nybygg på samme sted ovenfor torvet i 1904.
 165. Bonaparte Restaurant i Håndverkeren
 166. Bonny, Klesbutikk i Storgata 8 Bilde
 167. Botten & Thommasen Skobutikk Sjøfartsbygget, senere i Storgata 15.
 168. Bodøelven Snekkerifabrikk (1960).
 169. BOKO, Bodø Konfeksjonsfabrikk, grunnlagt av Alfred Grubstad på begynnelsen av 1950-talllet. først i Tandberggården, senere i Dronningens gate
 170. BOKOS Møbelforretning startet av A. Grubstad, senere overtatt av Otto Koch. Bilde -
 171. Bokreditt a/s Finansiering 1965
 172. Breivika Slip og Mek. verksted v/Emil Mikalsen tlf. 587 (1949)
 173. Brembo John Hjulmaker Rensåsgata 18 1938 -
 174. Brembo Martha, Ansikstbehandlin, fot og håndpleie og Høyfjellsol (1950).
 175. Brincmann Chr. Overrettssakfører, Storgata 6
 176. Broback Brødrene a/s (Bjørn Broback) Agentur og kommisjon, Dronningens gt. 9a
 177. Brobakkiosken - Hålogalandsgt. 96
 178. Brodersen B.I. Trondheimsbasert engrosfirma, startet opp i 1952/53 i Mercurgården av Trygve Tessem, startet kaffemerket Krone, oppkjøpt av Køff Nord i 1960.
 179. Brukt og nytt ligger i Sjøgata
 180. Brun Trygve Rørleggerforretning Gate 20 nr.11.
 181. Brunstad Cafè & Thesalon v/Agnes Pedersen og bankbokholder Thorvald Brunstad på Hundholmen før 1965 Bilde -
 182. Brunes Olaf, kolonial i Mercurgården. Før krigen i Perretgården. i krigstiden, i Grand hotells bygg. Registrert i 1923.
 183. Bruun A. Kolonialforretning (1940). Dronningens gt. 37 i 1950
 184. Brændmo Thorstein, Fotograf Atellier
 185. Bugge K, drev det som ble til Bodø Glasmagasin, i Storgata 18, som senere ble solgt til Marie Øiesvold i 1915.
 186. Bygg og Bruk, Husholdningsutstyr v/Anders Jarnæs.
 187. Bygg & Transportmateriell a/s
 188. Bunkerstasjonen v/Chr. Jakhelln. Kull, koks,ved og vann.
 189. Bærum droge & kjemikalieforretnings udsalg, v/Linn Astrid Dølen, reg. 1917.
 190. Bøckmann Bertil /Arvid. Sportsforretning i Storgata 28. 1965.
 191. Cady Kjøtt og kolonial stiftet 1960, Karl Dypvik.
 192. Candy - Petter Engens vei (Alstad). Senere Fram-kiosken"/Alstad-kiosken (Fram videoutleie)
 193. Candy Tverlandet først i Rimibygget flyttet så over veien ved siden av Tverlandet blomster
 194. Capri i Sambogården. Sjøgata 3 i 1965 Bilde -
 195. Cash og Carry - Sjøgt 37, senere Gamle Riksvei 7 (Firkanten).
 196. Center Plast ved Saltstraumen fra 1958
 197. Central Auto.
 198. Centralkiosken i Storgata,starten til Jarnæs i 1925 Bilde -
 199. Central Hotell (Misjonshospitset) I Prof. Schyttes gt 6. Bilde -
 200. Central Gjestehus, Fru Leivseth, Storgata 9 (1940).
 201. Centrum Restaurant i Gustav Moegården Bilde . senere Bajazzo, Edvarda og Sinus
 202. Centrum Vulkanisering v/Oswald Olsen (i 1950 v/Bj.Leifseth i Jakhellns hus). Bilde -
 203. Chic Frisørsalong, etablert før krigen av Halfrid Mjelde Johnsen. Nå i Notveien 17
 204. Christensen Chr. Skipsmegler, salt, befrakting og assuranse i Nyholsgata 11 (1950)
 205. Christenen & Co a/s, Handel, import og eksport av fiskeprodukter, reg. 1924.
 206. City Hotell v/Magna Olsen (1940).
 207. Corner Fruk & Tobakk v/Bjørn Jensen (1940).
 208. Corner Cafè i Sambogården Bilde -
 209. Dagsloth Alfred, urmaker i Rådhusgata, før krigen i Bankgata 24.
 210. Dahl Henry, Murmester (1960).
 211. Dahl Solveigs vaskeri (1960).
 212. Dahle og Salomonsen kontormaskiner Startet i 1981 til 1994
  Butikk i Drayfuhamarn på Rønvikleira
 213. Dørum Edv. Murmester
 214. Dahl Erik Overretssakfører (Overtatt etter RMB. Schølberg og Rose.
 215. Dampskipet Ranen a/s, v/R.M.B. Schjølberg. Reg. 1905, oppløst 1916.
 216. Danielsen Arill, Tannlege 1948.
 217. Danielsen E. Dameskredder (1940).
 218. Danielsen R&O, Garverforretning og lærhandel (1935).
 219. Danielsen Per, Skotøy, strømper etc i Dronningens gt 11 (1921)
 220. Don Quijote en av Bodøs første fine dining-restauranter, Dronningens gt. samme lokale som El Toro senere etablerte seg i.
 221. Dovre Privathotel (1910)
 222. Dragøy & Torgesen Fiskeeksport. 1940 på DS kaia i ex. O. Martinussens lokaler 1940.
 223. Drogeri a/s v/Knut Brobach. parfyme og drogeri, Dronningen gt. 9a (1950).
 224. Drosjesentralen på Hundholmen, Bilde 1959 -
 225. Dørum & Rognan Entreprnørforretning, telefon 563 i 1940
 226. Edvardsen Brødrene Skipsrederi
 227. Edvardsen O. Dame & Herreklær (1940).
 228. Eeg-Henriksen & Diderich Lund a/s, entreprenørforretning Sjøgata 16.
 229. Eggesvik-kiosken - Kirkeveien
 230. Eide Johan kjøttbedrift i Storgata 44 Bilde
 231. Eilertsen K. Mek. versted Sjøgata 10 (1940).
 232. Eivik Paul (1960)
 233. Eliassen & Pettersen Murmesterforretning (1960)
 234. Eliassen Elektriske Butikken -
 235. Elektro A/S
 236. Elektronikkcentralen åpner i Bankgata i 1971 av Per Loe og Bjørn Bjørnstad.
 237. Eliassen Kristian, Gullsmed (1940).
 238. Elli Frisør Rønvikveien 57
 239. Ellingsen fru Blomster i H 7 gate, senere Sverre Granlunds vei.
 240. Ellingsen,Jens Skipsrederi
 241. Ellingsen Olav Landhandel Nordstrandveien 14.
 242. Elsas Broderistue i Dronningens gate 30
 243. El Toro, v/Andreas Moe. Kjell -----? drev stedet senere. Spisested i Dronningens gt.
 244. Elvebakk Angel, rvisjon og regnskap 1948.
 245. Elå Auto Konrad Klausens vei 4.
 246. Emerald Canning Co. Ltd, export, import og handel. Reg 1917.
 247. Emos Billakkering, Karoserifabrikken.
 248. Engan Alfred Skipsrederi
 249. Engen Henning, agentur, ved DS-kaien 1930-40 tallet.
 250. Engen Louise, Fotografisk forretning i Storgata.
 251. Engen Simon, Fotoforretning Storgata 44
 252. Engeness J. Assuranseforretning siden1899, rek 1906. Omtale 1926 - Omtale 1935.
 253. Eonfilm (fotolab) ble etablert i 1985 og avviklet i 1988 (holdt hus i Arne Neeraas' lokaler, samt på Rønvikleira
 254. Eriksen Edv, Guldsmedforretning (1911)
 255. Eriksen Gunvor frisør i Gustav Moebygget (før i Nøstgata 4)
 256. Eriksen Gustav, skipsmegling, spedisjon 1948.
 257. Eriksen Rolf, kolonialbutikk på Jensvold fra ca. 1965. (Netto supermarked hadde sitt utspring fra denne forr.).
 258. Ersvik Kåre (Bodin-1960).
 259. Evjenth & Berge, v/ Sebine Marie Evjent og Jens Berge. Reg 1918.
 260. Evjent Fredrik jernvareforretning i Storgata ved torvet. Bilde - Fredrik E. døde i 1916. Enken Marie overtok muligens driften?
 261. Ester vask (1960)
 262. Evjenth Håkon, o.r.saksfører og forfatter, Storgata 19.
 263. Exim Bildeler, Storgata 39 på 1970-tallet
 264. F.E.G Fiskinnkjøp (annonse i NP 1945) Tlf. 627
 265. Fagerheim Magnus (1960).
 266. Falck Halvdans Bokbinderi Omtale 1935 -
 267. Falck N, Dampskibsexpeditør Fraktbrev -
 268. Falkangers innkjøpskontor,bestyrer Jens Bakken på kaia (1950) Skinn, huder, viltskinn og ull.
 269. Fauske M. Manufakturforretning v/Gunvor Mjelle. Før krigen i Storgata. Ble overtatt av Gudri Krystad ca 1950 i Nyholmsgata 11. Lagt ned ca. 1955 Bilde -
 270. Favoritt Kiosk (Lundby) først i Fredensborgveien 88, nært krysset General Fleischers gate og deretter i Hernesveien 9 inngang Fredensborgveien, nå garasje til Hernesveien 9.
 271. Fellesbakeriet I/S, Stille Dal.
 272. Felleslageret a/s Statens Kornkjøp, Mellager og Felleskjøpets lager), kunstgjødsel, såvarer, karftfor, maskiner, Tresonit- og Hilderplaten, Eternit. Telefoner; sjefen 📞 28.
 273. Felthus-Knutsen H. Assuransekontor og agenturforretning, Kongens gt. 34. Reg. 1919
 274. Femina, Dameklær v/Hjørdis (Jørgensen) Lundestad, i Kinogården på 1970, tallet Bilde
 275. Ferdigmat a/s (1960).
 276. Finneid Alfred P. Kjøpmannshandel i Prinsens gt. 33 - 1923
 277. Fische Magnus Kull og saltimport, skipsfart. Bilsalg- Etablert i 1907. Omtale 1935 -
 278. Fische Arvid, bilforhandler og verksted på Snippen disponent Harry Sjursen, Kongens gate 77. Bilde
 279. Fisk-Klipp a/s (1960).
 280. Fixmann, Solavskjerming og barneutstur i Pleym Ericsen bygget i Bankgata.
 281. Fjellstad - Storkiosk nå Joker Krysset Reinslettveien/Kirkeveien senere Gunvald Karlsen så GK
 282. Fjorbak-Jensen Curt Skipsrederi 180-1986, mulig mer
 283. Flebu AS ca 1980 i Fr. gate
 284. Flengstad Henry Kolonialbutikk i Fredensborgveien
 285. Flood Eyvind, bergingeniør, teknisk konsulent, prod. av feltspat, kvarts og kalkstein, Storgata 6 (1950).
 286. Flygt Bil, etablert i 1990 ved Gamle riksveg.
 287. Flyplassen. Delikatessa Johan Jensen
 288. Forretningstrykk a/s disponent Morten Jacobsen. Storgata (1950)
 289. Forsland Hans - tobakk Friele kaffe og Monopol Hempel seinere begynte sønnen Dan med kioskvarer, først i Mercurgården, så Trålveien.
 290. Fram Kino etablert i 1908 Bilde - Bilde 2
 291. Franck I.G. Bogbinderi Storgata 2 Bilde -
 292. Fransen og Snelltvedt, Byggmester (1960).
 293. Frantz, reklame og annonseservice, Torvgata 19.
 294. Frantzen Arnoll a/s, byggmesterforretning Storgata 6. 1965
 295. Frantzen Julius, Senere Ernst F. Glassmester siden 1914 Omtale 1935 -
 296. Fredriksen Håkon.. Rensåsgata 27 (etter krigen)flyttet senere opp til Hål.gt.
 297. Frengs agentur øverst i Storgata
 298. Fryserienes emballasjeforretning a/l.. Langstranda
 299. Forretningstrykk Bilde -
 300. Forseth Peder J. Trelasthandel i Hopen Tverlandet.
 301. Forsgren Sigurd Bok og Aksidenstrykkeri i Rådhusgata 1. 1936 -
 302. Forsikringskassen, Assuransebyrået, Assuranseagentur (Joh. W. Engeness), Sandgata 5
 303. Fribakk Henry, Elektro butikk og montasje krysset Dr.gate og Nyholsgata. Bilde -
 304. Frisco frukt og tobakk v/Brynhild Orø, stiftet 1948.
 305. Frostfilèt på Langstranda Bolig krigstiden -
 306. Fryseri & Kjølelager a/s v/Rasmus Wiland på Kvitberget
 307. Fure Karl, Bilforhandler Bankgata 9
 308. Fure O.P. bilforhandler som ble startet i 1926 og har vært Opelforhandler siden 1963. (1950 i Rådhusgata 8).
 309. Fygle Harry Grosist (Harry, Bjarne og Harry jr. ) Sjøgata 105. (1950)
 310. Fygle Hedvig - Kolonial hjørnet Parkvn./Torggt. (Senere Spar og Joker).
 311. GK Storkiosk - Krysset Reinslettveien/Kirkeveien nå Joker
 312. Gavemsgasinet (Bankgata) 70 og tidlig 80-tall
 313. Gemini - ved Saltvern skole
 314. General Motors, bygningsartikler og jernvarer.
 315. Gerds Sparkjøp i Dronningens gate.
 316. Gillesen Arild - kolonial _ Fiskeforretning Rønvikkrysset.
 317. Godønæs Esaias Landhandel på Godøynes, etablert før 1899, nedlagt 1947.
 318. Glasmagasinet etablert ?, overtatt av Marie Øiesvold fra 1915 1957 - ca.1930
 319. Grand Hotell Les historien
 320. Grand Parfymeri AS (Idar Mentzoni), Prof. Schyttes gate. (1950).
 321. Grande Eva og Einar, Dame og herreskredder Storgata 25 (1940)
 322. Grande N. Skomager (1940)
 323. Gross Willy, Murmester
 324. Grill House, Vertshuset Lanternen og Obelix forskjellige navn på restaurant/kro som holdt til i Nordstrandveien.
 325. Grundstad Anna, Pensjonat i Fredensborgveien 10 (1950).
 326. Grønning Bjarne, kolonial i Olav Tryggvasonsgt
 327. Grønningsæter B. Skipsverft & Mek. verksted
 328. Grønåsen frukt og tobakk, v/Kildal senere Olakiosken Grønnåsen
 329. Gundersen Edg. - Skaug, (senere Edvin Gundersen).
 330. Gundersen Bjørn kontormaskiner i Dronningens gt.
 331. Gulbrandsen Per, Byggentrepenør siden 1945 Bilde ca.1950 -
 332. Haagensen Sjøgata. Bankbygget
 333. Haege John Elektrisk Instalasjon. Tlf. 464b
 334. Haavik Anna Garn og Trikotasje Omtale 1935 -
 335. Hafting Birger, O.r.sakfører, Torggata 19.
 336. Hagen Helga 6 Bilde -Damefisersalong Sandgata
 337. Hagh & Co - Dronningensgt 102 (1940 i Storgata 80)
 338. Hammer, Sigbjørn Skipsrederi 1956-1954?
 339. Hammer Sofie, Tobakksforretning - tlf. 39
 340. Hansen,Amandus Skipsrederi 1938-1944 +?
 341. Hansen H, engros i Konrad Klausens vei rundt 1960
 342. Hanna Hatter modeforretning, i Gustav Moe gården.
 343. Hansen Fridthjof, Annose for klær og badetøy i 1935
 344. Hansen I.Chr. Manufaktur siden 1903 (Hansen døde i 1921, Konen Inga Synøve Hansen drev firmaet videre) Omtale 1935
 345. Haneseth K. El-montør Bilde -
 346. Hansen K. Urmaker i Sjøfartsbygget, før krigen i Storgata ca. nr. 40
 347. Hansen Karl, Automobilverksted Urtegata 3 (Plassen 3) (1940).
 348. Hansen Konrad, Fiskeforretning Storgata 72 (1940).
 349. Hansen Lorentz, Fiskematforretning i Parkveien 2 på 1950-tallet.
 350. Hansen Peder, Rørlegger Dronningens gt. 37 (1940).
 351. Hansen Sverre, Isenkram i Havnegata før krigen, under krigen i sentrum, reg. 1919.
 352. Hanøbrugets Notlag, v/ RMB: Schjølberg, oppløst i 19116.
 353. Harr`s Radioservice (formann i styret Carsten Harr), Nyholmsgata. (1949)
 354. Haugen Jan Malermester
 355. Haugland M. Glassmester
 356. Haugland Rammeverksted
 357. Haukland Peder Handel fra 1924, Bopel Prinsens gt. 33
 358. Hautau, Kjøtt og pølseforretning. Bilde -
 359. Heggelund A. Handel reg. 1921
 360. Heimtex, Teppebutikk i Storgata 46
 361. Henriksen C. Melkeutsalg Kongens gt. 19 (1940).
 362. Henriksen C, Glass og Rammeforretning, tlf 620.
 363. Henriksen Helmer Fiskematfabrikk i Nyholmsgata.
 364. Henriksen Hj. Mek. Verksted & Metallstøperi i Sjøgaten 6, reg. 1918.
 365. Henriksen Kiosk på Damskibskaien (1940).
 366. Hesteskoen - Hunstadsenteret
 367. Heitberg Hansen Bakeri (Bodin-1960).
 368. Heitmann a/s Cafè ved torvet før krigen Bilde -
 369. Heiberg Hansen, baker i Rønvikkrysset.
 370. Helala Båt og hage, Tjeldberget, tidligere Stormyra
 371. Helgesen J.&P. Skipsrederi
 372. Helgesen Nicolai/Kristian Fotograf i Rådhusgata
 373. Hellnes S. & Co Kongens gt. 22 (1940)
 374. Henriksens Bilverksted i Bankgata og Sjøgata 6. Senere overtatt av Harald Pedersen. Bilde
 375. Henriksens Helmer fiskematforretning i Nyholmsgata
 376. Hesteskoen Matsenter på Mørkved.
 377. Hestvik P.M. Overrettssakfører Storgata 11.
 378. Hettys frisør i sentrum og på Mørkved.
 379. Hjortdahl A.R. Skipshandel 1924
 380. Hjørnet Dagligvare (ex Ilstad) Prinsens gt. 160. Senere "Lille orion".
 381. Hoff Arne, parfymeri i Storgata .60-tallet -
 382. Hoff Helge Kioskvarer i Storgata
 383. Hoff Johs, malerforretning i Mercurgården. Krigstiden -
 384. Hoff Oskar Byggmester
 385. Holand O.H. Skomager før krigen
 386. Holand Steinhuggeri, Valosen.
 387. Hole Alf Tannlæge Bilde 1936 -
 388. Holmen H. Røkeriutsalg i Torvgata (1940).
 389. Holmen Kolonial - Dr.gate, i en periode også med kafè i 2. etg.
 390. Holmen Klesbutikk i krysset Torvgata - Storgata.
 391. Hopen Fabrikker AS, (disp. Joh. W. Engeness), fryseri, kjølelager, hermetikk. (1950).
 392. Hopen Handel v/ Anna Andreassen.
 393. Hospitset Hotell & Cafè, v/Indiana Savjord Havnegata 1 (1940 og 1960).
 394. Hotell City i Dronningens gate, innehaver Magna Olsen. Bilde -
 395. Hot Records. i underetg. Tandberggården.
 396. Hovland Thore Gullsmed
 397. Hunstad Joh. A - Såkorn, fisk, hermetikk, huder og Landmannsprofukter, reg. 1916.
 398. Husfliden Interiør 1965
 399. Hvit Vask, Gamle riksveg.
 400. H.S. Elektronikk i Storgata ca.66
 401. Høgsæt Ragnvald, agentur & kommisjon, Torvgata 10b. (1950).
 402. Høihilder M. Musikk og elektrisk forretning Bilde 1959 -
 403. Høyem Gudmund, Elartikler (1940) Storgata 2 -
 404. Håkonsen, Glassmester i Rønvikveien, samme bygg som senere ølutsalg
 405. Idun kafè
 406. Ilstad B. Kolonial og kjøkkenutstyr, senere Hjørnet Matvarer- Prinsensgate 160
 407. Ilstad Harald, byggmester. (1950).
 408. Ilstad & Pedersen Byggmesterforretning, Dronningens gt. 11 c.
 409. Ingebriktsen Einar, Fruktforretning i Storgata (1940)
 410. Innstranden Samvirkelag på Bertnes.
 411. Innova musikk i Gustav Moe gården på 1990-tallet. Gøran Aamodt var butikksjef.
 412. Inside Disco hos Jarnæs i Storgata.
 413. Jacobsen Bjarne, Agentur og en gros i Kinogården 1965.
 414. Imingen Edith damefrisør
 415. Iversen Conditori & Grill i Storgata.
 416. Jacobsen Gerh. reg. 1915, nedlagt 1917.
 417. Iversen Gunnar Bakeri i Parkveien Bakerne
 418. Jacobsen Berner, Landhandel i Valosen.
 419. Jacobsen Jens, Slakteforretning i Dronningens gt. 34 (1940).
 420. Jacobsen P. Colonial i Jakhellns hus ved torvet i 1896.
 421. Jakhelln Chr.A. Omtale 1935
 422. Jakhelln Chr.A. Historie -
 423. Jakhelln Julius. Historien på eget nettsted
 424. Jakhelln O.A. o.r. Sakfører Handelsbrakka Kaia.
 425. Jakobsen Jens, Husholdningshandel i Storgata 11. (colonial & klæder -annonse NP 1897)
 426. Jakobsen Olaf Kolonial. Dronningens gate 57 (Rensåsgata 27 før krigen) - Lokalene ble senere til Sambo avd....
 427. Jakobsen,Rune skipsredri 1980-90 tallet
 428. Jakobsen Thormod, Murmester Rønvika (1952)
 429. Janzen Eilert Kurvmaker på Hundholmen Gården 1940 -
 430. Jarnæs Johs. Kolonial Sorgata og Hunstadmoen - Annonse
 431. Jensen & sønner (Bodin.1960).
 432. Jensens Emilie Eft. Kongens gt. 31 (Kanskje byens siste nærbutikk?).
 433. Jensen Hans, Byggmester (1935).
 434. Jensen Joh.S. Sadelmaker Torvgaten i 1921
 435. Jensen Kasper, Tobakksudsalg før krigen.
 436. Jensen Kåre, Fiskematforretning Bilde
 437. Jensen Roald, kjøttvareforretning
 438. Jensen Torleif, Fiskematforretning i krysset R.Amundsensv-Håkon 7 gt.
 439. Jensvold Gartneri, inneh. Koch
 440. Jensvold Snekkeriverksted (1960)
 441. Jentoft V.B. og I.L. Jentoft starter et rederi med dampskipet Tranø i Januar 1888
 442. Jeppesen Fr.L. - Torgny Segerstedsvei 28
 443. Jeremiassen Magne - Dyrliveien 11 fra 1962. Jeremiassen hadde sin første butikk på Godøynes, som senere ble til Sambo 10.
 444. Johansen Anton, kolonialhandel. reg. 1924. Antons bopel Kongens gt. 10.
 445. Johansen Brødrene (Harry, Kasper og Rolf) bilverksted, Indre Hernesveii 1950, senere Sivert Nilsens vei.
 446. Johansen C. Pensionat i E. Ramsongården ved torvet før krigen.
 447. Johansen Dagny cigar & Frugtforretning reg. 1921
 448. Johansen Gunvald (Byggmakker), etablert 1963
 449. Johansen Henr. Aksidentstrykkeri Torvgata 8
 450. Johansen J. Metallstøperi (1960).
 451. Johansen Johan. Malermester Fredensborgveien 6 (1952) Bolig -
 452. Johansen Kornelius, Handel i Misvær, opphørte i 1919.
 453. Johannesen Olaf, Innredninger og likkister, urtegårdsgaten 12, Tlf. 1021 (1952)
 454. Johanson Frukt & Tobakk v/Bern. Johansen (1940)
 455. Johanson O. Herreklær ved torvet siden 1871 Bilde 1959 -
 456. Johnsen & Larsen AS, mur-og entreprenørforretning, Gate 19, 4b.
 457. Johnsen Asbjørn Kontorutstyr, Kirkegata 1. Etter krigen i Gustav Moe-bygget.
 458. Johnsen Arne W. Hermetikkfabrikk i Kongens gt. siden 1906 Omtale 1935
 459. Johnsen C. & Co etableres i april og salg av Hvitevarer. Eier står som Elise Hansen.1883
 460. Johnsen Henrikke. Handel i Dronningens gt. 17, reg. 1919.
 461. Jonsen John, Agentur, assuranse og kommisj.forr. i boligen Torvgata 10. Reg. 1919.
 462. Johnsen Peter Blikkenslager i Dr.gate. 38 1937 - Interiør 1937 -
 463. Johnsen & Larsen, Murmesterforretning (1960).
 464. Johnsen Roald Kontormaskiner Sandgata 5 b i 1965.
 465. Jensen Roald, kjøttvareforretning
 466. Johanson O. Herreklær ved torvet siden 1871 Historien - 1957 -
 467. Johnsen Arne W. Hermetikkfabrikk i Kongens gt. siden 1906 Omtale 1935
 468. Johnson & Sothberg (Schjesvold) nå Fotohuset Johnson Interiør .
 469. Johnsen J.A. Vinutsalg + ? i 1896
 470. Jæger Elise Kolonial før 1904 i den gamle gården Tandberg kjøpte og bygde ny.
 471. Jørgensen Alfred, byggmester og byggvareutsalg på Rønvikleira
 472. Jørgensen Fredrik, handelsforretning. Jørgensen døde i 1918, enken Fredrikke drev forretningen videre.
 473. Jørgensen Fritjhof, Elektriske artikler, installatør, Kirketomta under krigen.
 474. Jørgensen K. Pensjonat i Prof. Schyttes gt. 6 Bilde -
 475. K-Mat - Torvgata
 476. Kaalhus Hans, bilforretning og skipsredri
 477. Kaalhus Johan Kolonial Snippen (1939). Senere kiosk.
 478. Kaarbø Reidar Skipsverft, opphørte 1917
 479. Kaffestova, eier BUL, Bodø 1932-1976 Litt hist, orie -
 480. Kaffestuen, Krysste Storgata-Havnegata Bilde -
 481. Kari (Almbakk) kiosken - Haakon 7 gt. 84.
 482. Karlsen, Steinhugger, gravstøtter etc Småtindveien
 483. Karlsen Agnes Berg, Frisørsalong Dronningens gt. 49 (1940)
 484. Karlsen Alfred Byggmester Fredenborgveien 21. (1952)
 485. Karlsen Arne, Kjøreskole
 486. Karlsen Billakkering, Dreyfushammern.
 487. Karlsen Gunvald, Fredensborgveien
 488. Karlsen Ivar Fraktebåtreder Godøynes
 489. Karlsen Ludvig Hospits
 490. Karlsen Olaf H. Fiskematfabrikk på Godøynes 1949-197?
 491. Karlsens Kr. steinhuggeri (1960).
 492. Karlsen Ulrik, Byggmester i Olav Vs gate
 493. Karlsen Wilhelm Skipshandel, jernvare etc. i Sjøfartsbygget. Reg. 1922.
 494. Kellner Anny, Blomsterforretning. Etter krigen Storgata 25, senere i Wedegegården.
 495. Kickers, hamburgerbar (eller lignende) I Norrønabygget på 1970 tallet.
 496. Kilavik & Kvanum, Trelasthandel i Moloveien.
 497. Kings Kro i Sjøgata
 498. Kinokiosken, inngang ved siden av kinoen, v/Marta (Jørgensen) Nøstvik.
 499. Kiro kiosken v/Johnsen.- Krysset Haakon 7. gt og Elias Blix vei.
 500. Kjelling Johan Kolonial (1939)
 501. Kjolesalongen på Snippen Etablert 12. mai 1958 av Anette Andersen.
 502. Kjolestua v/Laila Skedsmo i Sjøgata 15 1948.
 503. Kjølelagret a/l, Valen (1960).
 504. Kjøttsenteret, kjøttvarefabrikk i Nyholsgata.
 505. Klette Jacob, urmaker i Storgata siden 1906. Fortsatt i drift. 1957 -
 506. Kleveland Bilelektro
 507. Klippfiskeksport a/s (1960).
 508. Kløkstad Brødrene Murmester & entreprenørforretning (1952) Tlf. 📞1226
 509. Knoffs Mineralvannsfabrikk Bilde
 510. Knudsen A.F. Bogtrykker
 511. Knudsen K. Trelasthandel siden 1897 Omtale 1935 Rett før krigen i Storg. 11.
 512. Koch Otto, Varemagasin i byen, etablert 16.10.1874 Omtale 1935
 513. Koch Brødrene, Christian og Johs, 1. september 1887.
 514. Kolflaath,Else Skipsrederi 1975-81 ++?
 515. Kolstad trafikkskole.
 516. Kristensen Ingvald. Kolonial og skipshandel fra 1893. Omtale 1935
 517. Kristensen Sigmund (Kjøttforretning og fabrikk ca.1950-1989
 518. Kristensen Håkon (Kontorrekvisita, musikk og elektronikk i Sjøgata.
 519. Kristensen Pensjonat fra 1926 (nå Nordlysbuen Pensjonat)
 520. Kristiansen Hotel i (1891)
 521. Kristoffersen,Kristine Skipsrederi 1933-1942 ++?
 522. Kristoffersen K. Kolonialhndel ved torvet. (samme lok. som Sørensen P. hadde)
 523. Kroglund Axel, Manufacturforretning Torvgata 1
 524. Krûger Martin, Dampskipsekspedisjon og agentur bla. i 1942
 525. Kurbadet Platebar i Gustav Moe-gården. Chris Sheperd som daglig leder
 526. Kvam & Gisvold, Maleforretning Jan 1966 -
 527. Kvandal,Harald Skipsrederi 1938-1944 ++?
 528. Kvanum Pensjonat, nedlagt 1970.
 529. Kvikk Husmorservice Hvitevarer elektronikk.
 530. Køff Engros etablert i Jordbruksveien i 1968
 531. La France v/E.Heintz Blomsterforretning i Mercurgården. Mulig oppstart rundt 1920.
 532. Lady Damefrisørsalong v/Mary Kristoffersen . Prof. Schyttes gt.3 (1940)
 533. Lagaard R&H. Slakteforretning (Bodin-1960).
 534. Lady M, 2 stk- damekonfeksjon i Storgata
 535. Lagaard R & H. kjøtt og flesk ved Rønvikkrysset (1949)
 536. Lagerpris v/Knut Jarnæs, Sentrum, Rønvikleira, Hunstadmoen og Mørkved
 537. Lami, 4 matbutikker + Lami bilgummi, som senere ble til Autoparts.
 538. Langstranda Handel
 539. Larsen Fiskehandel (1940).
 540. Langstranda Sild & Fiskemelfabrikk.
 541. Larsen Anna Frisør Bankgata 5 (1939) flyttet senere til Dr.gt. 52
 542. Larsen Arvid, Fotograf Rønvikveien, senere i Hundholmsgata/Sjøgata.
 543. Larsen Lars Tannlege 1930-tallet -
 544. Larsos Morten Skipsrederi 1935-1961 ++?
 545. Larsen Nils, Malermester Håloglandsgata 22 1965.
 546. Leding J. Bilforretning Jordbruksveien 27. 1969-1974 omtrent.
 547. Lerfall Ingrid Damefrisør
 548. Lie & Fiva Bilfohandler (Pobeda)
 549. Lilla kiosk i Nyholmsgata 11 (før 1970?)
 550. Lillegaard Joh. Torvgata 4, flyttet i 1937 til Torvgata 1Bakeri & Conditori
 551. Limstrand T.J. Kolonial Storgata 80 (1940).
 552. Linds Trelasthandel, v/Gunnar Lind.
 553. Lind Gunnar, tobakk, byggeartikler og jernvarer.
 554. Ljønes A,Kr. Bakeriforretning (1960).
 555. Long Horn bar, i Central hotell,
 556. Londoner Bazaren v/ David Bermann reg. i 1924
 557. Ludvigs Bruktbokhandel.
 558. Lund A & P. Skipseier 1874-1879 ++?
 559. Lund Aage Buntmaker fra 1931.
 560. Lund Kristian bokandel etablert 1969.
 561. Lundquist Fiskehandel Dronningens gt. 24 (1940).
 562. Lykten Dagligvarer, senere også Lill Dagligv. i Fredensborgvn.
 563. Lyng-kiosken på Nordstrandveien, stor på video og movieboxutleie på 80-tallet.
 564. Lysholm skraphandel først i Gen. Fleischer gt. senere i enden av Jordbruksveien.
 565. Lægtertransport a/s, v/Sverre Fische, reg. 1918.
 566. Løback Håkon i Konrad Klausens vei 2.
 567. Løvold Joh. Kafeen 1963 - Historien
 568. Løvold Sverre Kjøttvarefabrikk, Nyholsgata 11 1965.
 569. Låven, bruktbutikk i Parkveien fra 1977 til tidlig 80-tall
 570. Macci, kleskjede fra 1976, eier: T.R. Michalsen. Er fortsatt i drift med 16 forskj butikker. Historien -
 571. Magnussen H. Blomsterforretning (1940). Samme som neste? -
 572. Magnussen H. Butikk diverse i Kongens gt. 11
 573. Malerlaget a/s Tlf. 869 (1952)
 574. Margarinfabrikken Norge i Sjøgata fra 1936 Bilde 1961 -
 575. Margarincentralen Bilde -
 576. Margrini Vertshus, Margrinigården - Hundholmen plass.Marina kiosk
 577. Markussen kolonial, Torvgata 49.
 578. Magnussen H. Blomsterforretning (1940)
 579. Marken Arne, kjøreskole
 580. Marina kiosk - v/Kristine Hagh ved NPS
 581. Martens Johan C. & Co. Handel reg. 1917.
 582. Martinusen Olaf Fiskeeksport på Dampskipskaia.
 583. Mascot kiosk i Fredensborgveien 60 i mange år, senere i nummer 74.
 584. Mathisensen Gatekjøkken etablert av Knut Mathisen i 19?? Bilde -
 585. Mathisen Oscar Bakeri & Konditori (1952) Nyholmsgata 13
 586. Mathisens kiosk i Torvgata ca.nr. 8.
 587. Max Gatekjøkken, Alstad på 1980 tallet
 588. Max Mat Fiskeprodukter.
 589. Max Manus Kontormaskiner v/Antonesn og Joakimsen, Kongens gt. 29.
 590. Megaard Samuel, Mek. Verksted og metallstøperi tlf. 📞 337 Sjøgt.6, reg. 1917.
 591. Mehl Ole, teknisk konsulentkontor for jøle, fryse og sanitær, etc.
 592. Mehren Herman, Herreklær siden 1903, Kongens gt. 46
 593. Melseth Rolf Skipsspedisjon
 594. Melkebaren i Perretgården Bilde -
 595. Metro kiosken ved Rønvikkrysset
 596. Meyer Alfr. forretning som opphørte i 1920
 597. Midnattsol Hospits
 598. Mikalsen Emil Mekanisk verksted (1940).
 599. MIL, bensinstasjon i Sjøgata
 600. Mini klær, inneh. Pettersen i Mercurgården.
 601. Misvær Hanna, fiskemat i Torvgata 4 eller 6.
 602. Miss Twenty, Motebutikk på SAS-hotellet
 603. Mjelle Halfrid Johansen Damefrisørsalong (1940)
 604. Moe Andr. H, import, eksport og kommisjon i Sjøgaten 16, reg. 1917.
 605. Moe Fredrik Kull, trelas og skifferbrudd fra 1887. Omtale 1935 .
 606. Moe Fredrik a/s. Maskiner + rekvisita, samt skipshandel, reg. 1919
 607. Moe Gustav Jernvarer og agentur siden 1890 Omtale 1935
 608. Moe Julian, handel og assuranse, bopel Havnegata 3, reg. 1918.
 609. Moland H. - Smed Quales gate 9.
 610. Moljord K. Alminnelig handel fra 1923. Krysset Dr. gate - Rådhusgata.
 611. Molo Slip & Båtbyggeri v/Julius Ingvaldsen.
 612. Motorfabrikken Rapp (1960, 1966).
 613. Motorhuset v/Jan Robert Want, i Stille dal
 614. Monthy Restaurant i Håndtverkeren Bilde
 615. Morling Gartneri i Fjellveien
 616. Mortensen Carl, Fotograf
 617. Mortensen M, kjpmannshandel reg. 1921
 618. Munthe-Kaas, forretning opphørt i 1917
 619. Mur og Betong
 620. Musikkhjørnet i Wilandgården, ex S.Bilruter eksp. i Storgata.
 621. Myrer Sigurd, Fotograf i nærhetetn av Norrøna, rundt 1980-tallet.
 622. Mølleskog Frukt og Grønt engros i Konrad Klausens v.
 623. Myhre Augusta. Augusta døde i 1918, Alf Asplund drev videre, men opphør i 1924.
 624. Mårli Enevald, Salmaker Jentofts gt. (1940).
 625. NDS Nordlandske Damskibs Selskap
 626. Neeraas Arne i Storgata 56, før krigen i Prof. Schyttes gt. En liten historie fra 1940
 627. Neptun Kafè (ex Sjøfartskafeen) I havnelagerbygget, Sjøgata 1 Bilde -
 628. Nesheim Sigmund, forhandler av VW på 50/60 tallet i Gustav Moe gården.
 629. Netskar Jenny, Stoffbutikk ved siden av Åge Lund i Storgata 15?
 630. Netto, byens første Lavpris-Supermarked på Alstad og i Sjøgata.
 631. Neuberg Bjørn skomaker i Dronningens gate, sønnen Fred overtok. Nå er dette under Bodø Industri i Snekkerveien.
 632. Nielsen Gunnar, Malermester. Tepper og malerutstyr.
 633. Nikolaisen Fiskebutikk
 634. Nikolaisen Kjøreskole
 635. Ing. Nilsen & Nikolaisen - VVS konsulenter. Oppkjøpt av Norconsult.Først ute ved Fylkesbygget, senere i Speiderveien hvor de ble en del av Intekno.Flyttet så til nytt bygg på Hunstad, ble så til slutt kjøpt av Norconsult som de er pr. dato. (Agnar Nikolaisen - Tverlandet, den ene av stifterne)
 636. Nilsen-Nygaard, Alfred Fiske og fraktebåt-rederi 1946-1962.
 637. Nilsen-Nygaard K. skotøymagasin Butikken -
 638. Nilsen Asbjørn Elektroverksted
 639. Nilsen J.K. Malerforretning før krigen
 640. Nilsen K. Frukt og tobakk i Storgata 19 Bilde -
 641. Nilsen Sigurd, kiosk i Torvgata
 642. Nilsson Alfr. Etablert 1924 Rørleggerbedrift Forretningen 1937 -
 643. Nissen William i Sjøgata agentur Bilde -
 644. Nora Sverre J. Handel reg. 1916. Bolig Dronningens gt. 18.
 645. Nordahl M. Forgyller& Glassmager før krigen
 646. Nordenfjelske Blikkembalagefabrikk, (opphørte før 1923).
 647. Nordbergs Hospits i Nyholmsgata 3
 648. Nordby a/s, agentur, kommisjon for smøreoljer, sanitær lamper etc.
 649. Norbygg Byggsenter i Gulbrandsengården, Sjøgata Bilde
 650. Nordland Boktrykkeri etablert 1893. Bilde
 651. Nordland Fiskeeksport a/s reg 1919, flyttet til Kristiania i 1922.
 652. Nordland Kraftfoderfabrikk på Burøya
 653. Nordland Preserving Co.. Avviklet i 1922
 654. Nordlandsbanken fra 1893 til 2013. Før 1953 het banken Nordlands Privatbank. Historien -
 655. Nordlandsbryggeriet (Bodø Aktiebryggeri) fra 1897 Bilde
 656. Nordlandsdata fra 1971
 657. Nordlands Cementstøperi a/s, oppførelse av bygninger etc. Reg. 1918.
 658. Nordlands Framtid avis fra 1910. Trykkeriet -
 659. Nordlands Smørfabrikk
 660. Nordlandsposten etablert 1862 Omtale 1926 -
 661. Nordland . (Bladet Nordland)
 662. Nordland Betongindustri starter opp i Nyholmsgata.
 663. Nordland Canning Factory a/s, reg. 1918.
 664. Nordland Rør, Rørleggerbedrift
 665. Nordland Smørfabrikk , v/ V.O. Tandberg reg. 1921
 666. Nordland Strikkeri i Dr. Gt. 59 v/ Jensen. Samme Jensen startet Melkebaren senere.
 667. Nordland Såpefabrikk på Valnes.
 668. Nordlands Grafiske anstalt
 669. Nordlands Husflidsforenings Udsalg.
 670. Nordlands Kraftfoderfabrikk a/s, v /Anders Aardal. reg. 1918
 671. Nordlands Tøndefabrikk a/s. Reg. 1919.
 672. Nordlanske Dampskipsselskap AS eiet av SDS-eierne Aktiebrev -
 673. Nordlys Assuranse i Sjøgata 15
 674. Nordness & Larsen, Møbler og innredning (1960
 675. Nord-Norges klutecentral, v/ Mylevand og Amundsen, reg. 1918. Les mer del 4.10. Ligger i notatblokk i words.
 676. Nord Norges Salgslag Bilde
 677. Nord Norsk Skoleservice i Prinsens gt. 133. 1960-tallet
 678. Nord-Norsk Auto a/s v/Roar Fische (1940)
 679. Nord-Norsk Vekt v/ Einar Denstad, vekt og serviceverksted (1960).
 680. Nordnorske Tjæreprodukter a/s (Bodin-1960).
 681. Nor-Tek AS lå i Seabird bygget. Ca 1978-80 til mars 84
 682. Nordvik M. Bilsalg
 683. Norluft AS. Etablert 1989
 684. Norman,Josef Skipsrederi 1915-1944 ++?
 685. Nor Mineralvannfabrikk
 686. Normandie Spiseted/hyggested
 687. Norsk Surstoff & Vannstoffabrikk (Bodin-1960).
 688. Norsy, symaskinbutikk i Dronningens gate.
 689. Nord-Sveis, Sveiseverksted (1960).
 690. Norrøna Hotell og Cafè i Storgata og Kirkegata Les historien
 691. Nor-Vei på Stormyra, asfaltering, ble senere til Norasfalt.
 692. Nor-Plast v/Sigurd Pedersen, plastposefabrikk 1975.
 693. Norwegian Packing Co Ltd. v/V.O.Tandberg, opphørt 1916
 694. Novik Alfred Frukthandel i Kinogården før krigen. Reg. 1921.
 695. Nygaard Fridtjof Kolonialforretning (1940). Prinsens gt. 153 i 1954.
 696. Nyhagen Johs Kolonial Svinesund Sjøgata (1940).
 697. Nystad Birger, buss og transport Bilde -
 698. Nystad Gartneri på Bertnes.
 699. Nystad Karl Elektriske Forretning reg. 1924. Bopel Urtegårdsgaten 19.
 700. Nystad Olaus, spesialforretning, jernvare, gjødsel etc.
 701. Næsgaard Joh. Slagter Storgata 32 rundt 1910
 702. Næss Roald, Tannlege. 1948.
 703. Nøgterhedscafèen
 704. Odds Bokhandel etablert 1945 Bygget 1961 -
 705. Ola-Kiosken, i Bankgata og på Mørkved.
 706. Olaussen Sigurd (Bodin-1960).
 707. Olsen Alfons, blikkenslager 1948.
 708. Olsen Arthur, Kolonial i krysset Bodøsjveien-Kvernhusveien 1970 tallet.
 709. Olsen Ellen, Damefrisør (1960 og 1938) Før krigen omtrent Storgata 23 eller 25.
 710. Olsen Finn Skipsrederi
 711. Olsen Fridtjof Elektrisk sveis (1960).
 712. Olsen Haakon Malermester Kongens gt. 46 (1952), reg. 1918.
 713. Olsen Harald, handel med maskin og motorrekvisita, reg. 1919. Bopel Storgata 34.
 714. Olsen Harald D. Verktøy og jernvare 1935
 715. Olsen Johannes, Møbel og likkistefabrikk siden 1920 Omtale 1935 -
 716. Olsen Inge, Frisør i Bankgata.
 717. Olsen Ludolf, Konrad Lausens vei 8, Mekanisk verksted etablert i 1941. bilde
 718. Olsen Olaus Baker i Storgata 60 Bilde
 719. Olsen Torbjørn, Hatter og pels i Storgata 7, etablert 1916, Omtale 1935 -
 720. Olsens Pensjonat
 721. Olsen Sofie eftflgr. Hatter ++ reg. før 1916.
 722. Olsens Våbenforretning, (annonse 1921: Leveres mot politi og lensmannsattest).
 723. Opal Gullsmed siden 1915, Nordnorges eldste gullsmedforretning. Omtale
 724. Oppegaard Ida, Frukt og Tobakk.
 725. Oppegård Kristine Forretning og engros siden 1908 Omtale 1935
 726. Opheim Josefine Tidligere Opheim og BøckmanKolonial, Dronningens gt. 36 (1923 og 1940)
 727. Opsahl Pensjonat
 728. Opsahl Martinus Kjøttbasar Svinesund Sjøgata
 729. Orient Fruktforretning v/Signe Olsen, Kirkegata 4 (1940).
 730. Orionkiosken - Parkveien 29
 731. Orø-kiosken, krysset Rønvikveien/Kleivaveien.
 732. Otabakkens Uhrmagerforretning
 733. Paasche Johan, Barber-Salon (1896)
 734. Papirhandelen Omtale -
 735. Park Pensjonat i Storgata,
 736. Partyman v/ Torild Valberg , startet i Nodstrandveien, senere i sentrum
 737. Pavane Musikk , Instrumentbutikk ved siden av Holmen i Dronningens gt.53
 738. Pedersen Alfred, Byggmester Rådhusgata 12 (1940).
 739. Pedersen Asta, Agenturforretning (1940).
 740. Pedersen B. Kolonialforretning i Rønvik (1940).
 741. Pedersens Bakeri i Dronningens gt. Bilde
 742. Pedersen Daniel, Bil & Våpenverksted i Urtegata 13 (1938).
 743. Pedersen Erling, Buss og transport Godøynes, etter krigen.
 744. Pedersen Eugen Reisende Prinsens gt. 7 (1940).
 745. Pedersen H. Mek. verksted Sjøgata 6 (1940)
 746. Pedersen Jan, Byggmester og verksted (1940).
 747. Pedersen Karl Slaktebutikk. Karl Kalle Pedersen. Han var keeper på Glimts superlag på 30- tallet. Prinsens gt 155
 748. Pedersen Laurits Byggmester og Likkister
 749. Pedersen Ragnhild, Handelsforretning (1940)
 750. Pedersen Wilhelm Frisørmester Storgaten 11 📞 tlf. 554
 751. Pernille, Damekonfeksjon Storgata 54 (Pettersen & Co)
 752. Perret Marius Kolonial og vin ved torvet Bilde -
 753. Petersen Jan, byggmester, kaia i 1948.
 754. Petersen Lauritz, Verksted Bilde -
 755. Pettersen & Co Dameklær i Storgata
 756. Pettersen & Gaasvik, Tunnell og veiarbeide. Tlf. 726 i 1942
 757. Pettersen E. (1960)
 758. Pettersen Kjell Byggmester
 759. Pettersen Jan Byggmester i Prinsens gate 25 i 1937. Fortsatt i 1952
 760. Picadilly pub i Norrønabygget, inngang Sandgata
 761. Picolo - Nyholmsgata 13
 762. Pleym Eriksen, Kolonialbutikki Bankgata 13 ( I 1950 - Pleym Eriksen og Rendahl).
 763. Phøniks Restaurant i Kinogården Bilde ..(til 1940-Phøniks Cafè v/søstrene Mikkelsen, også i Storgt. 8).
 764. Polar Disco i kjelleren på SAS Hotellet Bilde (senere pizzakjelleren).
 765. Polar Papirindustri (1960, 1966)
 766. Presis Ur & Gull på City Nord, etablert 1994 av Kari Ann Sannes Aasland Om firmaet
 767. Prestegaard Brødrene Hereklær, Sartet i Dronningens gt. Flyttet til Storgata i 1966
 768. Prinsen Herremagasin, 1971
 769. Præsteng Einar, Tannlege
 770. Rabatten på Alstad
 771. Ramek Elektronikk i Sjøgata
 772. Ramson Elias Manufaktur ved torvet Litt om Ramson - Les mer om Ramson del 4.11, finnes i Notatbok i WORDS.
 773. Rane Brødrene, Møbelfabrikk og utsalg.
 774. Rasmussen Glassmagasin 1930-tallet
 775. Rasmussen Petter, skreddermester, far til (Glasmag-Rasmussen) Bilde -
 776. Rasmussen P, glassmagasin i Rådhusgata 6. Overtoketter sin kone, reg 1917.
 777. Rasmussen Susanne, glassmag, fra 1894 opphørte/overført til sin mann P.R. i 1917.
 778. Rasmussens smie & mek verksted. 1948
 779. Rapp fabrikker starter i 1958.
 780. Rauds Fiskemat etablert i 1966
 781. Rendall O. Colonial & Skipshandel fra 1924. Bopel P. Schyttes gt. 1.
 782. Rensåskiosken - Sivert Nilsens Gate/Børtingata.
 783. Reinvik, Skomaker i Dronningens gt.45 på 1950-60-tallet.
 784. Reitan M. kolonial og vin i Havnegata. Overdratt til D.Thorsvik i 1924.
 785. Reppen Johs. Trelast og byggeartikler, Speiderveien 8. 1965.
 786. Revisjonsbanken a/s. Bank og revisjonsvirksomhet, reg. 1918. Indehaver Ole H. Holmsen Medbøe, Vinderen i Aker.
 787. Rex Spiseforretning, v/Rostad & Mørkved. Kolonial og Kafe i Storgata 32 (lille Jakhellngården, (1940).
 788. Ricardo, Moteklær i Storgata 26, fra 1968?, er fortsatt i drift.
 789. Riebers innkjøpskontor.
 790. Ringen Kino i Håndtverkeren på 1970 tallet, bilde .
 791. Ringkjøb K.E. Musikkforretning i 110 år fra 1906 til 1916 Bodø Nu
 792. Ripnes A. Fiskeforretning.
 793. Ripnes Emil, kolonial på Grønåsen
 794. Risheim Olvar, handel, import og export i Rensaasgaten 34, reg. 1917.
 795. Ritz delikatesse Bankgata
 796. Rognan Johan, Entreprenør (1960)
 797. Rogndahl Louise Manufakturhandel fra 1924. Bopel Kongens gt. 36.
 798. Ronaldsen Boghandel med innehaver Dorthea Ronaldsen starter opp i nov. 1889.
 799. Ross Aug. K. v/ Augustinius Kornelius Ross, Handel, agentur & kommisjon. reg. 1921
 800. Royal Matsenter - Kjelleren på SAS Hotellet.
 801. Roxy Motebutikk v/Bjørn Heitmann.
 802. Rubys Spillehall & Pizza.
 803. Rønvik Farvehandel og malerforretning.
 804. Rønvik Frukt & Tobakk v/Rolf Henriksen. Nedre Rønvik 1965.
 805. Rønvik Handel - innehaver Eldor Johansen - Smed Q gt 2
 806. Rønning Bjarne, Kolonial i Olav Trygvasons gt.
 807. Rønning Hugo Tannlege
 808. Rønvik Smie og rep.verksted v/Sveum Fridtjof, smed ved Rønvikkrysset. Bygning revet i 1972.
 809. Rådhusgata kjøtt og fisk Bilde -
 810. SDS Saltens Dampskips Selskap
 811. Sagakiosken - Krysset Jordbruksveien og Hakon den 7 gt. Tidlig 1970 og ut 1980 tallet
 812. Sajato (Thrane-kiosken) - Lagårdveien 49 ved kirkhaugen
 813. Seabird fiskeprodukter på Langstranda
 814. Salomon Sko, i krysset Dr.gt og Torvgata.
 815. Salomonsen T, kolonial, engros i Jakhellngården fra 1946 til 1957
 816. Salongkiosken.
 817. Saltens Bilruter etablert i 1937. Buss 1968 -
 818. Saltens Dampskibselskap.
 819. Saltens gjensidie assuranceforrening. Reg. 1917.
 820. Salten Kjøtt på Stormyra 1990-1997
 821. Saltens Margarinfabrikk på Valnes
 822. Sambo - Samvirkelaget etablert i Bodø i Storgata 15. Registrert med navnet Bodø kooperative handel, den 10. mai 1916. Gjennom årene med mange butikker og avdelinger rundt om i Bodø. Platebaren
 823. Samhold A/S
 824. Sandbergkioken på Hundholmen Bilde -
 825. Sandberg Håkon, Smed og mek.verksted i Dronningens gt.
 826. Sandberg & sønn v/Odd S. Engros kolonial, iskrem.
 827. Sandberg Karl, Grosserer
 828. Sandberg Magda, kioskvarer og tobakk 1948.
 829. Sandberg Leif, engros kolonial etc.
 830. Sandkollen Koop Selskap reg. 1923
 831. Sandnes Lars L. Farvehandel i Dronningens gt. 29
 832. Sandvik Roald, kolonial i Håkon 7 gt. 23.
 833. Sannes & Solø Fiskeprodukter Bilde
 834. Sannes Erling etablert i 1922, skipsreder
 835. Sannes Jacob Skipsreder
 836. Scala Farger i Dronningens gate 46? midten av syttitallet. Drevet av Willi Haeger.
 837. Schjeldrup Selfangstrederi a/s fartøyeier reg. i 1924-1962 ++?
 838. Schjølberg Ragnar (firma 1895 - 1967) Les historien
 839. Sentral Autoverksted (1960).
 840. Seines Morten Skipsrederi
 841. Seivågkiosken i krysset Riksveien og Gjerdåsveien?
 842. Selfjord Alf (Bodin-1960).
 843. Seljeseth & Megård (Bodin 1960).
 844. Seivåg Gustav Hermetikfabrikk Bilde -
 845. Selvågkiosken, ved Hundholmen plass
 846. Seliussen Ewald, Frisør i Bøckmanngården, Torvgata. 📞 Tlf. 643
 847. Service Sentralen Elektronikk verksted (1978-2013) Bodø Nu -
 848. Sigma Import v/Sigfred Engan fra 1970.
 849. Siem & sønn, skredder i Kirkegata Bilde -
 850. Sildfisk A/S Grosist - Eksportøe. Tlf. 589 i 1942
 851. Sildoljefabrikken på Burøya, tidligere Nordland Kraftfoderfabrik fra 1904.
 852. Simonsen Trygve Elektriske instalasjoner
 853. Sjøgaten Handel v/Hedvig Fygle (1940) (Hedvig, Reidun og Bjørg Fygle), Parkveien 18 i 1950.
 854. Skaalbones Th. Arbeidsklær ol. (1921)
 855. Skaalbones Alfred. Handel i Hopen, reg. 1919
 856. Skaseth N. Bageri & Conditori (1904)
 857. Skauge Karl skredder før krigen i Storgata 2 Bilde -
 858. Skauge Karl, skipsekspedisjon i Sjøfartsbygget, Tollbugata.
 859. Skogmo Julius, Snekkerverksted og skipsrep. Storgata 2b (1940).
 860. Skosålingssentralen v/ Bjørn Neuberg 1950-tallet -
 861. Skorpen Paul, kolonialbutikk i Torvgata, like ved torget. Tlf. 97 i 1940
 862. Skivik Handel, senere Baronen.
 863. Skjelstad & Co Bilforhandler.
 864. Skjøfartskafeen i Sjøgata 1, senere Neptun kafe
 865. Skyruds Butikk for han og henne. Pelser og biler 70-tallet -
 866. Smørfabrikken Nordland v/ Magnus Fische, Gunelie Kristine Kristensen og Osw. Kristensen. reg. 1919
 867. Snappy Snackbar i Jarnesbygget, Storgata
 868. Sole Pensjonat øverst i Kongens gt.
 869. Soleglad B. Tannlege 1948.
 870. Solid Manufaktur og skotøy a/s i Kinematografgården (1935).
 871. Solveig Frisersalong v/Solveig R. Bodøgaard 1975.
 872. Soløy Sigurd (Bodin-1960).
 873. Sommernes Bergljot Frisør og skjønnhetspleie (1952) Kinobygget.
 874. Sommernes Hilda, Kjøkkenurstyr, Sportsartikler, kosmetikk i 1948.
 875. Standard Musikkforlag, R. Andersen, v /Rembert Andersen, reg. i 1919. Dronningens gate 60, med noter og musikkinstrumenter.
 876. Spar Lavpris - i Sjøfartsbygget. (Første nattåpne i Bodø)?
 877. Star Kiosk - Tverlandet i krysset R80 Saltstraumveien, i drift fra 1952 til 15 aug 1991(Dalskjær-kiosken) som den også ble kalt
 878. Steinbakk Per, Blikkenslager
 879. Stenersen Gunnar. Fotograf og fotobutikk i Kongens gate. (1940 Storgata 8)
 880. Stens Hobby Først i underetg. til Tjærandsen, så i Wilandgården ved busstorvet.
 881. Stensland Snekkerverksted, Torvgata 7 (1940) (NP 1935: Likkister alltid på lager, egen likvogn).
 882. Stenersen Johan, Fraktebåtreder Saltstraumen 1944-1966 ++?
 883. Storgata Vulk Bilde -
 884. Sorgaten Frukt og Tobakk.
 885. Stormyra Karosseri v/ Stig Frantzen
 886. Stormyra Video
 887. Stormyra Utsalg i Verkstedveien på 1990-tallet
 888. Storvik Salong Frisør Bilde 1
 889. Storvik Ingv. Tobakk og?
 890. Strand A. Bakeri i Kirkegata ved torvet 1930-tallet -
 891. Strauman Pettersen Prof. Schyttes gt.
 892. Strøgets Lille Cafè i nåværende Gjensidegegården-
 893. Strøm Edmund - Fredensborgveien senere Lykten og Lill`s
 894. Strøm Johan Fiskeforretning (1940).
 895. Strømbergs Plastfabrikk i Østbyen Bilde
 896. Sundby & Gundersen Sykkel og sportsutstyr Bilde
 897. Sundby Kristine, Frukt og grønt, mulig også kolonial (1935).
 898. Sundby Johan Pedersen, handel reg. 1917. Bopel Lykkensborg.
 899. Sundems Bokhandel i Storgata Litt om Sundem
 900. Sundsfjor & Kristensen, vulkanisering i Storgata 50 1948.
 901. Sundt Kaia handel i Storgata 32 fra 1924.
 902. Sykehuskiosken v/Solveig og Arthur Jensen.
 903. Svaneapoteket (Ex Bodø Apotek) fra 1897. Omtale 1926
 904. Sveins Auto etablert i 1976. Sveins verksted eksisterte noen år tidligere. Fordforhandler etter Arvid Fische.
 905. Svendsen & Co a/s v/H.Svendsen, Alminnelig kjøpmannshandel fra 1922.
 906. Svensen Arne, Fiskeforretning i Sandhorngata 7. 1957-1969.
 907. Svendsen Edith, pelsvarer, reparasjonsverksted 1948
 908. Svendsen G&K. Kolonial siden 1998 Omtale 1935 -
 909. Svendsgård T, malermester Storgaten 94 (1952)
 910. Sverdrup P. Th, agentur og handel, bopel: Kongens gate 8, reg. 1918.
 911. Sydvesten Kafè Storgata 10
 912. Sykehuskiosken v/Jensen
 913. Sørensen Elise - Bankgt., senere hjørnet Olav Tryggvasonsgt./Bankgt
 914. Sørensen J. Kolonialforretningved torvet f. krigen. (i “skråbygget”).
 915. Sørensen S. Fiskehandel & Exportforretning fra 1924. Bopel Sjøgaten 1.
 916. Tandberg & Co. manufaktur siden 1895 Omtale 1935 .
 917. Tandberg & Co. a/s, værksted for dame og herrekonfeksjon, reg. 1922.
 918. Tandbergs Hermetikfabrikk Bilde
 919. Tante Grete, Klær for salg og utleie
 920. Teglverket På Rønvikleira, etablert 1908
 921. Telle hospits i 2. etg. Nyholmsgata ca 11.
 922. Tesalongen i Jarnesbygget
 923. Thommasen Borghil, kjøttforretning (1960).
 924. Thomsen Thomas, agentur og handel fra egen bopel i Prinsens gate 5. Reg. 1918.
 925. Thoresen Hotell ca. Storgata 26 i 1905.
 926. Thorne Gudrun. Tannlege 1948.
 927. Thorsteinsen Astrid, Landhandel i Hopen fra 1923
 928. Thorstensen Theodor starter landhandel på gården Løding i 1892.
 929. Thorsvik Dagny Kolonial siden 1907 i Storgata 24. Fra 1924 overtok hun Reitans forretning i Havnegata. Omtale 1935.
 930. Thorshaug Harda, Blomsterforretning (1940)
 931. Thule Gjensidig Biltrygdelag, tlf. 64a.
 932. Tjærandsen M, Jernvarehandel (tidligere kolonial fra 1895) Bedriften eksisterer fortsatt som eiendomsdrift, Bilde
 933. Tollaas Anders Gullsmed
 934. Tones garn
 935. Tordenskjold Apotek Butikk -
 936. Tordenskjoldkiosken (1960).
 937. Torjuuhl H, forretning i krysset Storgata-Torvgata Bilde -
 938. Tramp Dampskibselskap v/M.Fische, Chr. Laresn og E.Mathiesen, reg. 1916.
 939. Transport Dampskipsselskapet stiftet før 1920
 940. Trebedrift AS, i Jordbruksveien der Imaas Bil ligger i dag.
  Produksjon av treprodukter, trapper, vinduer etc
 941. Tre Nøster, Barneklær etc i Godtemplargården 1949
 942. Trevarefabrikken
 943. Tuv Kooperative Forrening, reg. før 1921
 944. Tverlandet koop. forening registrert 1922.
 945. Tømmerbakk J. Ur, optikk og musikk Interiør -
 946. Tønseth D. Dampskipseksp. på kaia 1939 -
 947. UNI BIL Ved gamle riksvei
 948. Unika, Dameklær i Kinogården.
 949. Ursin S. & Co, Landmannsprodukter & tobakk. Bopel Rensmoen.
 950. Urskar Henning, frisør 1975
 951. Utne Arthur, Byggmesterforretning. (1960).
 952. Valosen Handel v/Bern???
 953. Valosen Mølle (1938) Følgebrev
 954. Vegdekke a/s (Bodin-1960).
 955. Vestbyen Blomster krysset R.Amundsensv.-Håkon 7. gate
 956. Vestbyen Fisk og Fiskematforretnig, Parkveien 2 b. 1965.
 957. Vesterli Ragnv. Landhandel i Misvær fra 1924
 958. Vighs eftf. startet i 1892 av Anton Carlsen med vanlig butikkhandel.
 959. Vika verksted (Bodin 1960).
 960. Vikan Johan Manufaktur i Storgata 5, Bilde: ca.1920 -
 961. Vikan Karl Manufaktur i Storgata 8 før krigen, etter i Sjøgata Før krigen
 962. Vikene Johnsen Nils, jern- og metallstøperi, Nyholmsgata.
 963. Vikjord J & K, Byggmester 1975
 964. Viola Blomsterforretning Storgata 46 (1940)
 965. Voigt Eivind. Gullsmed i sentrum fra 1913 Omtale 1935 -
 966. Volden Supermarked - Vollveien 2 nå I
 967. Vågeng P. Fiskeutsalg tlf. 651 (1921).
 968. Vågøy Verft (Bodin 1960).
 969. Waage Regnskapskontor v/Robert Waage Sjøgata 23-25. 1965
 970. Waagønes. O, koop handel 1924.
 971. Want autosalg på Stormyra
 972. Walkington W. og driver med Agentur og Kolonialforretning den 4 juli. 1887.
 973. Wasseng Auto, Nedre Rønvik 1965.
 974. Wasshaug Einar malermester (1952)
 975. Wedege Gunnar Møbelforretning
 976. Westgaard A Agenturforretning. Reparasjon av maskiner.
 977. Widerøe, Flyselskap med hovedkontor på Langstranda (1470 ansatte)
 978. Wigdel Konrad, Sykkelverksted
 979. Wikstrøm Arne, motorer og utstyr, Storgata 25 (Håndtv.) etter krigen
 980. Wiland R. Tøndefabrik siden 1892 Historie og bilder
 981. Williamsen, Sportsartikler og reiseeffekter i Storgata Bilde
 982. Winnems kolonial i Jordbruksv..
 983. Wist & Vågeng. Elektroreparasjon
 984. Wolden Joh. Fiskehandel
 985. Wrexim i Moloveien på tidlig 80-tallet.
 986. Williamsen O. kjøpmann, nedlagt 1920 da Williamsen døde.
 987. Wintervold Hanna, forretning. Bopel Storgata 35, reg. 1917.
 988. Wold & co. Limteret etableres av Anthon Martinius Wold og Hans Jørgen Udhaug. Firmaet driver med salg og utskiping av fiskeprodukter og Rederivirksomhet.
 989. Wærnes D. Bok og papirhandel Storgata 14 (1940).
 990. Young Shop, v/Tom Prestegård, i underetg. til Br. Prestegård.
 991. Ytterlie Magda, Manufakturforretning (1940).
 992. Zahl Alvilde c. Kolonialhandel fra 1924. Bopel Dr. date 6.
 993. Zahl Transport A/S, Jernbanekaia,
 994. Zeppelin Platebar på SAS v/Børge Hetty
 995. Zewenbergen, Blikkenslager i Gen. Fleischers gt. Bilde -
 996. Zevenbergen Møbler i Toldbugata på 1980-tallet
 997. Zucci, motebutikk i Tandberggården på 1970/80-tallet
 998. ÆOLUS forsikring Sandgata 3.
 999. Øien Logiforretning, senere hotell i Torvgata 8 før krigen
 1000. Øiesvold Georg Gullsmed siden 1905 Omtale 1935 -
 1001. Østbø-kiosken, Hildur Østbø 1975 Rønvikkrysset.
 1002. Østbø Kåre Flyttebyrå, senere en gigant innen renovasjon etc.


Notat: Bak noen av firmanavnene kan det stå et årstall som kan se litt tilfeldig ut. Dette betyr gjerne at det er funnet en annonse eller lignende fra dette firma, dette året.


Kilder: Handelsregistre for Kongeriket Norge, Bodø før og nå, Telefonkataloger, Bodøavisene.


Seivågs, tidligere Tandbergs fabrikk, der NAV-bygget nå står.