BODØLEKSIKON

.

1920-1939

BODØS TIDSLINJE - Årstall for kjente landemerker, plasser, bygninger, skulpturer og hendelser som kan hjelpe oss å tidfeste fotos. Herunder også bygninger som er revet før og etter krigen samt det som forsvant i flammene 27. mai 1940.

bodø på 1960-tallet
Domkirken tidlig på 1960 tallet Mittet
Storgata 1960 1965
Mix park pensjonat 1960 tallet
Landegodefjorden tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodø sentrum på 1960-tallet
løvold-1960-tallet-Merknad 2020-02-04 100348
Rådhuset tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodøsjøen tidlig 1960 tallet Mittet2
koch på 1960-1970 tallet tegnet redigert
aspmyra 1966
storgata 13-15
jernbanen 1962
kaia 1967
isbjørn2
Lyndon B Johnson
fylkeshuset
julegata 1966
isbjørn
løvold67
Løvold 1965red
Speiderleir 1964 Fotohuset joh

BILDER FRA  1960-TALLET

1920


 • Bodø faglige Samorganisasjon ble stiftet 23. november og ved slutten av året sto 5 fagforeninger medtil sammen 324 medlemmer tilmeldt organisjonen.
 • Johannes Olsen Møbelsnekker og Likkistefabrikk starter opp i Torvgata 10. Flytter til Storgata 22 i 1922. Se 1890 og 1922.
 • Vågøynes Planteforsk etablert.
 • Innstrandens IL.
 • NKL åpner et Engroslager den 18.Oktober. (Se 1928)
 • Bodø Elektriske Bureau ble etablert i 1920. Foruten installasjonsforretning drev firmaet utsalg av alt elektrisk materiell, utstyr og apparater. BEB førte også radioapparater, sommer- og vintersportsartikler, sykler og sykkeldeler. Firmaet hadde en særskilt avdeling for tobakk!!! Innehaver var Andreas Rongved

  fra Osterøy ved Bergen.

Bodø Elektriske Bureau ble etablert i 1920.


1921

 • Kaalhusgården i Prinsensgate 43, (I dag nr.143)
 • Dronningensgt.69 Skomaker Per Danielsen?
 • Nordland Margarinfabrikk, eier står som Olaf Tandberg i 1935. Olav var også direktør for Tandberg & Co etter sin fars død.
 • En husvillebarakk ble bygget på Bodømyr av Kommunen pga bolignøden.1922

 • Fylkesmannsboligen "Haalogatun" i Reinslettvn.3 satt opp.
 • Jentofts Minde ved Vatnvatnet blir utvidet.
 • Johannes Olsen Møbelsnekker og Likkistefabrikk flytter inn i Storgata 22. Her har det vært devet med Møbelsenkkeri i ca 40 år. Dette er den eneste Møbelsnekkeriet i byen og han driver også som sadelmaker og malerverksted.
 • Firmaet Erling Sannes ble etablert i 1 oktober 1922 av Erling Sannes. Forretningen var i begynnelsen en agenturforretning samtidig som innhaveren var bestyrer av Statens Mellager i Bodø. Fra ca. 1932 endret firmaet seg til å også drive med engrosvirksomhet og rederi. I løpet av et par år kjøpte de båtene D/S Mons, D/S Banan, S/T Svalbard II og S/T Trawl I. De to siste drev fiske i fjerne farvann.

  Både engros-virksomheten og rederiet gikk godt. Etter andre verdenskrig gled virksomheten over i skipsmegling, dampskipsekspedisjon og import av tungolje, diesel og bensin. I 1954 var ca. 300 personer ansatt i firmaet.

  Dagens bilde (under), er hentet fra arkivet til Erlend Sannes, ukjent fotograf. For flere bilder fra bedriften sjekk ut: https://foto.arkivinordland.no/.../AIN.961008.0005.jpg...

Erling Sannes i Sjøfartsbygget


1923

 • Skattefogdgården i Biskop Krogs gate 15. (Nå sykehuskontorer)
 • Fredensborgveien 112.
 • Fredensborgveien 109.
 • Prinsens gate 51.
 • Brunes kolonial, Butikk. Forretningen var i Grand Hotel under krigen og senere i Storgata 1b.


1924

 • Bodin Kraftstasjon er ferdigbygd etter 6 års anleggsvirksomhet. Anlegget ved Heggmovatnet var i stand til å levere 36 mill. kWh per år.
 • Fredensborgveien 111.
 • Torvgata 14.
 • Fr. Anderssens vei 7. Pensjonat inntil 1930.
 • Grand Hotel utvider med ny fløy med saloon og spisesal (Tårn to).
 • Alfred Nilsson etableres.
 • Bodø Trevarefabrikk A/S starter opp i gården til Ole Martin Rognan i Biskop Kroghs gt.6 av Johan Rognan og Peder Hunstad. "Rønviks vel" ble også satt opp, uvist om det ble brukt av firmaet? Bygningen flyttet fra Sandnessjøen.
 • Heggmoen kraftstasjon taes i bruk i Desember.


1925 - Folketallet er nå pr. 1.Januar 4836 personer i Bodø.

 • Skriverveien 8.
 • Professor Schyttes gate 11
 • Bodin kommune kjøper et hus på Reinsmoen av Hans Johnsen på Volden og gjør det om til et fattighus. Dette var ikke et virkelig fattighus men mer som hjelp til de som trengte husvær. Ble kalt for Reinsmogården og Johnsens Minne.
 • Bodø og Omegns Husmorlag stiftet 2.Februar.
 • Centralkiosken vis a vis Norges Bank etablert av Johs. Jarnæs. Dette var starten på forretningene til Jarnæs.
 • Bodø Kioskkompani på D/S kaien.
 • Bodø Uldvarefabrik starter opp i Wilands gård, krysset Stotgata-Sandgata.1926

 • Lunden eller Ramstadhuset, nabohuset til Breidablikk på Reinsletta står ferdig. (Se 1914)
 • Speiderhytta, bygget som en stand for Skogselskapet til ovenfornevnte messe i 1926.
 • Schjølbergs fabrikk på Langstranda
 • Baker Lillegårds Dampbakeri i Kirkegata 4, senere ble dette til Norrøna Hotell og Cafe.
 • Kongensgt. 48 i September.
 • Bodø Trevarefabrikk A/S bytter navn til A/S Bodø Trævarefabrikk i Desember, Peder Hunstad er ute av bedriften.
 • Professor Schyttes gate 13.
 • O.P.Fure etablert.
 • Magnus Øyesvold flytter inn i Kirkegata 1A i Januar. Se 1915.
 • Rønvik yngre Kvinnelag stiftet. I 1933 fikk også menn være med. Bethelforeningen. Se 1960.
 • Kristensens pensjonat i krysset Rensåsgata og Biskop Krogs gate.
 • Nilsson Alfr. rørlegger ble etablert dette året. I 1963 får de nytt bygg i Sjøgata 34-36.
 • Fylkesmessen i Solparken, landsdelens største messe.
 • Solparken anlagt dette året, for den store fylkesmessen dette året. Les mer fra Avisa Nordland


  Solparken åpner til den store fylkesmessen i 1926
  Bodø Gamlehjem
  Baker Lillegaard i Kirkegata 4
  Speiderhytta ved Solparken


  1927

  • Sykehuset står ferdig vis a vis Rensåsen. Sykehuset er Skandinavias lengste steinbygning.
  • Tønsetgården Professor Schyttes gate 14A
  • Bodø Aldershjem bli ferdig bygget.
  • Professor Schyttes gate 14.
  • Fellelageret, da kalt Omsetningslageret for mel, Kraftfor og Kunstgjødsel ble etablert.
  • Det Nordlandske Dampskipsselskap dannet den 13.August. Et forslag fra SDS siden de hadde kjøpt DS ”Skjerstad” og satt den inn i rute mellom Saltdalen – Bodø – Trondheim. Det oppstod en del komplikasjoner med ruten på grunn av den pågående fraktekrigen som var her. DS Skjerstad ble overført 1.juli.
  • Bodø Ball Klubb stiftet.


  Nytt sykehus ferdig dette året.


  1928

  • NKL overtar fabrikklokalene på Falkodden (Se 1898)
  • Tverlandet Idrestslag stiftes den 28.Mai


  1929

  • Prinsensgt 117 "Marmorslottet"
  • Veien opp til Turisthytta i September. Ble påbegynt i Juni.


  Annonse:


  1930

  • Frimurerlogen står ferdig på "Wensellstykket" som tomten ble kalt.
  • SDS bygget i Storgt 4a, et sammarbeid med NDS som var skilt ut av SDS.
  • NKL-Brygga tillbygg på Falkodden. Byggene mellom Jakhelln og Løvold i dagens bilde der utestedet "Avenue" ligger. (se 1928 og 1898).
  Frimurerlosjen av 1930
  • Samirkerlaget, Storgata 50/52 (Anna Benoniparken) antatt ferdig dette året etter brannen i Storgt.15 i 1928.
  • A/L Kjølelager på Valen står ferdig i 21.April dette året.
  • Parkveien 41, mulig 1928 er byggestart.
  • ca. Kongens gate 18 Sofie bugges hus. Her holdte Bodø Fysikalske Institutt til under navnet Bodø Massasje institutt. (Huset var oppført før 1936)
  • Alfr. Nilsson, Kongens gate 10, bygger nytt murbygg i forbindelse med gammelt trebyggtidligere eid av lærer Lie. Post og telegraf bygningen står her nå.
  • Haugland M. Rammeforretning og glassmester forretning. Etter krigen er det utsalg i Dronningens gate 13 og har verksted i Parkveien 62
  • NKL-Brygga tillbygg på Falkodden. Byggene mellom Jakhelln og Løvold i dagens bilde der utestedet "Avenue" ligger. (se 1928 og 1898).
  • Samirkerlaget, Storgata 50/52 (Anna Benoniparken) antatt ferdig dette året etter brannen i Storgt.15 i 1928.
  • A/L Kjølelager på Valen står ferdig i 21.April dette året.
  • Parkveien 41, mulig 1928 er byggestart.
  • ca. Kongens gate 18 Sofie bugges hus. Her holdte Bodø Fysikalske Institutt til under navnet Bodø Massasje institutt. (Huset var oppført før 1936)


  Saltens Dampskibselskap SDS av 1930
  Samvirkelagets bygg av 1930

  1931

  • Hernes Skole (Revet 1958)
  • Arvid Fische etableres. Han flytter til Trondheim i 1933 eller 1939 men beholder forretningen i Bodø.
  • Prinsens gate 119 (før krigen nr.13)
  • Bodø Kringkaster ble åpnet den 15 Februar. Les mer fra Nordlandsposten
  • Buntmaker Lund.
  • Høyhilder. Etter krigen i Storgata 32
  • Hotel City. Magna Olsen starter opp Hotel City i Dronningens gate 3 den 1 Juli. I dag står Bodø 360 samme sted.
  Hotel City i Dronningens gate 3


  1932

  • Foreningen Nordlandsmuseets venner blir stiftet i Januar.
  • Trevarefabrikken A/S stiftet i August fra det gamle firmaet av Chr.Jæger og Peder Hunstad(Se 1924 og 1926). Kan nevnes at i Biskop Kroghs gt.6 ble det utstillingslokaler i første etasje.
  • Amtmann Heggesvei 2
  • Kaffestova etableres for første gang i Bodø av BUL.
  • Folkets Hus ferdig. Ble skadet under krigen, overtatt av tyskerne for bruk til soldathjem.
  • Kaiannlegget sør/vest for tollboden ble vedtatt å bygge.
  • Fattighuset/fattiggården på Seivåg blir gjort om til gamlehjem.
  • Storgata 55. overlevde bombingen.
  • Baker Gunnar Iversen etablerer seg i Bodø. Han hadde tatt mesterbrev hos sin bror Ivar Iversen i Bodø og startet bakeri i Beiarn i 1915. Faren var også baker og kom fra Ramberg i Lofoten. Etter krigen holdt forretningen til i Nøstgata 5.

  Kaffestova i Bodø

  Kaffestova i Sambogården

  Alt same året som Bondeungdomslaget vart skipa dukka ideen om at laget skulle ta initiativet til ei kaffistove opp. På styremøtet 1.juni 1932 er spørsmålet om kaffistove ei av sakene.


  1933

  • Veien til Saltstraumen er ferdig. (Juni)
  • Norrøna Hotell & Cafè, Kirkegaten 4 er bygd om til et hotell i mur. Norrøna etablerer seg her dette året og tar over Lillegårds hotell.
  • Lillegård selger Storgata 12 til Kristine Voigt. Voigt river huset og setter opp et nytt i to etasjer i mur. Sto ferdig før November. Før dette var huset på 1 1/2 etasje.
  Godøybrua
  • Alfred Nilsson oppførte nytt bygg i mur i forbindelse med eldre trebygg, tidligere eid av lærer Lie i Kongens gate 10, åpnet butikken der den 8 September. Nilsson var en Skåning som kom til Norge i 1910. Drev som rørlegger i Oslo før han havnet hos K.Lund i Trondheim som var med å legge sanitær og rør i det nye sykehuset, de startet arbeidet der i 1923. De gjorde ferdig rør-anlegget i Skattefogdboligen ved Rønvik Asyl før de begynte på sykehuset. Nilsson ble værende i byen og startet Rørleggerforretning fra Rådhusgata 9 i 1926, han løste inn håndverkerborgerskap i byen i 1925. Nilsson ble Norsk stasborger i 1921.                                                             I dag står post og telebygget på samme sted, langs Kongens gate.
  • Amerikanergården, Storgata 65a. Fra 1963 blir denne gården til Midnattsol Hospits.


  18. april 1934. Tre store pakkhus med kontorer, varelager og tønnefabrikk brenner ned ved havnen i sjøgata. 

  Den største katastrofen til nå i Bodø der en brannmann mister livet. Skadeomfang var på 400 000,- kroner. Årsaken er mest sannsynlig gnister fra et skip, brannen startet på sjøsiden

  fra Nordlands avis (Ranens tidene)  Fredag 20.April 1934

   

  Ved 4 tiden onsdag oppdaget man ild løs i Magnus Fische sjøpakkehus i Sjøgaten.

  I bryggen var vesentlig lagret salt, og ilden grep meget hurtig om sig og antente også fabrikkeier Wilands to pakkhus, hvorav det ene gav plass for tønnefabrikk. alle tre bygninger brente ned eller blev ødelagt, men takket være betonggavlen i tønnefabrikken lyktes det å hindre at ilden bredte seg til den øvrige bebyggelsen. I motsatt fall vilde nok branden ha blitt betydelig mer omfattende.

  Den samlede skade opgis til mellem 3-400 000 kroner. hvorledes ilden er oppstått har man ennu ikke bragt på rene.

  En Brannmann, Viktor Johnsen, blev under slukningen røkforgiftet og falt ned i gaten, Efter meldingene hittill var fallet ikke særlig høyt, bare noen få 

  meter. Han blev i bevistløs tilstatand bragt til sykehuset, hvor han døde på kvelden. Han kom i mellemtiden bare en gang til bevisthet og spurte hvad dette var. Viktor Johansen var i 33 årsalderen, Han blev i julen 1932 gift med en datter av båtbygger Kristian Iversen, Hemnesberget. Viktor Johnsen skildres som et meget godt menneske, trofast og energisk, stod gjerne i ilden uten overdreven fordringsfullhet, pliktfølelsen drog ham til slutt i døden på sin post, adskillig for tidlig


  1934

  • Amtmann Hegges vei 2 "Villa Medtun"
  • Storvik Salong. Ingvald P. Storvik starter opp frisørsalong i Bodø (Bodin?). Han drev også med Frukt og tobakksforretning i flere år.
  • Holmens Kolonial, etter krigen i Dronningens gate 53. Var også kafe i bygget, den  het Homens kafeteria drevet av Åse Kristiansen.
  • Saltens Margarinfabrikk på Valnes, Les mer

  • Widerøe, etablert i Oslo dette året. Hovedkvarteret er nå i Bodø. Selskapet er Scandinavias største regionale flyselskap- Les historien


  1935

  • Parkveien 51 " Bodø Barnehjem" tatt i bruk i 1958.
  • Veien til kjølelagret på Valen og Bro ferdig.
  • Rensåsgata 27 på våren.
  • Hedvig Fygle & co. Butikken er Parveien 56 etter krigen.


  1936

  • Fredensborgveien 102 og 103.
  • Margarinfabrikken i Sjøgata ferdig den 19.August.
  • Prinsensgate 9 (109)
  • Nordlandsmuseet overtar Fiskerimuseet den 10.Juli
  • IK Fram stiftet, i 1946 ble de slått sammen med IK Grand.
  • Bunkerstasjonen AS får den første Kullkrana (Bunkerapparat/Bunkersanlegg) i byen (Jakhelln?) den 2. November.
  • M. Fishes Kullkran (Bunkersanlegg 2) er også planlagt i drift i løpet av November, men var i drift i midten av Desember.
  • 3 legeboliger blir oppført meldes det i November ved Sykehuset.
  • Sandberggården - Murhuset i Prof.sch.gt er under oppføring i november.
  • 13 bolighus blir satt opp i slutten av dette året, medberegnet de 3 legeboligene ved sykehuset.
  • I Ramsongården, i den tidligere leiligheten til Advokat Angell åpener Fru B. Spørck et pensjonat den 11. November.
  • Shell Centrum åpner ny bensinstasjon med haller, et større anlegg for å imøtekomme den nye riksveien. Bilservice.
  • Byggingen av Håndverkeren på tomta til Arbeidersammfunnet i Havnegata 9 settes i gang den 22.Juli. Sto ferdig i 1937. (Der posten ligger i dag)
  • Den 2. November flytter Felleskjøpet og Statens Mellager til den tidligere "Uthaugbryggen".


  Sjøfartsbygget fra 1937

  1937

  • Sangerhallen i Rensåsen blir satt opp.
  • Sjøfartsbygningen, med adresse Toldbugata.
  • Turisthytta Nr.4. Dette er Turisthytte Nr.3 med et tilbygg utført av Erling Sannes. Sto ferdig 17.Juni med ny restaurant. Utbyggingen kan vi kalle for Turisthytta Nr.4 og denne hytta ble en stor suksess med over 50000 besøkende denne sommeren. Hytta ble rekviert av Tyskerne under krigen og ble satt i stand i 1945.
  • Ny Idrettsplass anlagt i juni. Vanskelig å holde gress på banen så det ble en spesiell mye grus/sand. Kostet 150000,-
  • Riksveien over Saltfjellet til resten av Nord-Norge, blir åpnet i Juli av Kong Haakon.
  • I november er Bodø kommune enig med Bodin om byutvidelse, dette innebærer 600 nye innbyggere og et areal på 1200 mål. Bodø ervherver vannrettighetene og har planer om ny hivedledning, som også kommer Bodin herred til gode. Bodin får 280000,- for dette.
  • Ny Sykepleierbolig blir vedtatt i juli.
  • Brynhild Berge Samuelsen åpner sin frisørsalong i Storgata 17 i Wedeges gård.(April)
  • Bodø Massasje Institutt bytter navn til Bodø Fysikalske Institutt (Se 1916)
  • Centrum Vulkaniseringsanstalt bytter navn i februar til Centrum Vulkanieringsverksted og flytter sin virksomhet fra Storgata 25 til Havnegata 3, i Frantzens gård.
  • Saltens Bilruter blir stiftet dette året.
  • Nordlandsmuseet har kjøpt tomt i Bodøsjøen meldes det i Januar.
  • Mødrekontrollstasjon startes opp av Bodø Sanitetsforening. Kommunen tar over dette i 1951.
  • Nordly grendehus utvider med resturant fløy. (Se 1903 og 1984)
  • Baker Lillegård starter opp i Torvgata 3, Tandbergs gård.
  • Bankgata 8.


  1938

  • Bodø Barnehjems Parkveien 51, Fra 1958 "Bodø Barnehjems Barnehage"
  • Bolighus ved Nyholmen fyr. Kilde -byen vårres/Nordlandsmuseet


  1939

  • Grand Hotell, åpner ny fløy mot Sjøgata, står ferdig i Mars.
  • Kvartal 201 bygges det for fult første hus er på plass, 30 til 40 er under oppføring denne sommeren.
  • NKL's Lagerbygg på kaia.
  • Utvidelse av Arne.W.Johnsens hermetikkfabrikk. (Mulig sammenheng med 1942)
  • Otto Koch er ferdig med utvidelsen.
  • Asphaug Schønning Eftf. A/S Skipshandler. Etter krigen er firmaet å finne i Sjøgata 28.
  • Hagh og Co Butikk i Dronningens gate 102.


  Arne W. Johnsen utvidet sin fabrikk i 1939

  Annonse:

  Firmalogo fra 1920

  TIDSLINJEN

  Bodøs ordførere

  1920 - 1940

  1. 1919 1922 Christian Jakhelln
  2. 1923 1925 Apoteker O.C.O. Owe
  3. 1926 1928 Haakon Evjenth
  4. 1929 1931 Statsadvokat Johs. Høyer
  5. 1932 1934 Kjøpmann Haakon Koch
  6. 1935 1937 Kjøpmann Magnus Fische
  7. 1938 1940 Haakon Koch

     Se alle   

  Oscar Henriksens (Sjøgata 6) buss i Bodø 1920
  Drosjer ved Hundholmen på 1920-tallet

  Russ 1924

  Også for 100 år siden hadde russen sin feiring mot slutten av sin tid som "videregående elev" ved Bodøskolene.

  Her fra Vebjørn Tandbergs russetid.

  På kino i 1933
  Folkets hus, bildet fra 1953
  Norrøna Cafè og Hotell i Kirkegata
  Alfred Nilsons bygg i Kongens gate
  Saltens Margarinfabrikk på Valnes
  Margarinfabrikken sto ferdig i 1936
  Sandberggården - Murhuset i Prof.sch.gt er under oppføring i november.
  Sangerhallen ved Rensåsen
  Turisthytta på Rønvikfjellet
  Kong Haakon åpner veien over Saltfjellet
  Saltens Bilruter etableres dette året
  Nytt tilbygg til Grand Hotell ferdig våren 1939
  Svinesund. østenfor torvet, visstnok et svinaktig tvilsomt sted i byen. Bildet er fra slutten av 1930-tallet.
  Annonse 1932

  Annonse: