BODØLEKSIKON

1900 - 1919

Bodøs Tidslinje. Med utgangspunkt fra facebookgruppa "Gamle Bodø", har vi her satt sammen en oversikt for hendelser, byggverk, skulpturer med mer, som er presentert i gruppa av iherdeige medlemmer som her hentet frem fra skuffer og mørkeloft, alt fra bilder til historier. Også har vi "trålet" gjennom gamle aviser, både fra vårt distrikt og riksaviser. Her har vi funnet en mengde stoff. Selvfølgelig også fra bøker som omhandler innslag av Bodøs historie. En slik nettside blir jo aldri komplett og vi er veldig glad om vi får mer som vi kan legge til her. Du kan bruke meldingsbpksen nederst på forsiden, eller gjerne legge ut i facebookgruppa vår.

bodø på 1960-tallet
Domkirken tidlig på 1960 tallet Mittet
Storgata 1960 1965
Mix park pensjonat 1960 tallet
Landegodefjorden tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodø sentrum på 1960-tallet
løvold-1960-tallet-Merknad 2020-02-04 100348
Rådhuset tidlig på 1960 tallet Mittet
Bodøsjøen tidlig 1960 tallet Mittet2
koch på 1960-1970 tallet tegnet redigert
aspmyra 1966
storgata 13-15
jernbanen 1962
kaia 1967
isbjørn2
Lyndon B Johnson
fylkeshuset
julegata 1966
isbjørn
løvold67
Løvold 1965red
Speiderleir 1964 Fotohuset joh

Fra århundreskiftet og frem til 1930 var det ikke den store veksten av innbyggere tross store utbygginger av kaiannlegg, Rønvik Asyl og flere foretningsgårder. Innbyggertallet lå stabilt på ca. 5000 i disse årene.

Byggearbeidene til Rønvik Sindsykehus er her i gang og ferdigstilles i 1902.


1900 

 • Linerleveien 2 "Hammarn"
 • Torvet 1 "Baker Strand" Nabohuset til Ramsongården.
 • Veien forbi Bodin kirke blir flyttet i forbindelse med ny vei til Kvalvåg. Skulle ligge 13 meter fra veggen. Stein som var til overs frakirkegjerdet skulle tilkomme veivesenet. Det ble bygget trågjerde ellers rundt den nye og gamle veien
 • Urmaker Ingebrigsten åpner forretning. Han flytter til Ålesund i 1904 og senere til Trondheim.
 • Symra ble stiftet 12.Januar av IOGT. Ungdomslaget stiftet også en håndskrevet avis den 15.Januar. (Se 1882)
 • Ny brannstasjon med politiarrest oppført.
 • Teknisk aftenskole.


1901

 • AGA Fruktlag etablert, Foretning i Storgata 5, naboen til Grand hotel. Et utsalg i Havnegata og et etterhvert i Sjøfartsbygningen. Det i Havnegaten etter det jeg forstår var den som kom opp på bussholdeplassen, uvist år. (Se også 1966)
 • Kvindeskolen. Den praktiske Kvindeskolen (ikke husmorskolen) ble etablert ved Tromsø Stifts Landbrugsskole fra 1.april 1901. Ble siden kalt husmorskole. Nordland fylkes husmorskole ble flytta til Søvik i Alstahaug ved årsskiftet 1934/35.
 • Bodø Husflidskole for barn. Holdte til i Ynglingsforeningen til smågutkurset.
 • Landegode fyr, satt i drift 1902.


1902

 • Rønvik Sindsygehus sto ferdig etter en bygge og planleggingsperiode på sju år (1895-1902)
 • Rønvikveien 28.


Rønvik sindsygehus sto ferdig i 1902, etter en bygge og planleggingsperiode på sju år (1895-1902)


1903

 • Kapellet ved Rønvik sykehus sto ferdig.
 • Saltstraumen kirke flyttet til sin nåværende plass.
 • I. Chr. Hansen Manufaturforretning i Storgata 9A. I dette lokalet kom Bertnes Ukdvarefabrikks butikk senere.
 • Nordly grendehus. (Påbygget i 1937 og revet i 1984 for å gi plass til dagens grendehus).
Saltstraumen kirke

1904

 • Dampskipskaia åpnet 23.Juli med DS Vesterålen som første skip. Arbeidet med kaiannlegget ble startet i 1901.
 • Moloen. Påbegynt i 1892.
 • Tandberggården i Storgata 22.
 • Nordlandsmuseet som Fiskerimuseet åpnes for publikum i April.(Fiskerimuseet se 1888,1932 og 1936) Her holdt også Folkebiblioteket til.
 • Prinsens gate 110 eller 112 (kullkolonien).
 • Sandgata 9 (kullkolonien).
 • Kullkolonien, Rensåsgata 7 og 9.
 • Sildoljefrabrikken. Nordland Kraffoderfabrik Ragnar Schjølberg.
 • En Dansk motorfabrikk etableres i byen. (Mulig i 1905).
 • Arne Berg Herrefrisør. Forretningen er å finne i Storgata 23 etter krigen.

Molo og Dampskipskai.

Etter en del års arbeide, sto både moloen og dampskipskaia ferdig i 1904. Store steinmasser ble tatt ut i Breivika og på Burøya. Steinmassene fra Breivika ble fraktet på jernbane til moloen, men fra Burøya gikk det båter med stein.

dskai2
ds-kai
molo-breivika
molo-2
molo-3
dskai3
dskai4
molo tog
burøya stinbåt
burøya steinuttak
molo-6
molo-5
molo-4
steinbrudd Breivika
moloen--
 • Wilandsgården i krysset Sandgata og Storgata, det meldes i Juli at gården skal være ferdig i slutten av August. SDS og Arnt Angell holder til i denne gården fra August.
 • Bodin Tuberkulosehjem i Rønvika, utvider og sto ferdig i Mars.

Tandbergs og Wilands gårder i Storgata, to vakre bygg fra ......

1905

 • Georg Øyesvold etablert. Flytter til Storgata 18 i 1915.
 • Harald Bjørnsen "SkoBjørnsen" Etablert. Var først i Baker Pedersens gård i Storgata 60. Flyttet senere til Storgata 19, til slutt kjøpte Bjørnsen vognmann Ellingens gård i Dronningens gate 26 og drev der til krigen brøt i 1940. Bjønsen eide gården i Torvgata 6 og bodde der, etter krigen bygde Bjørnsen opp foretningen på den gamle boligtomta (Se 1960).
 • Saltens Skogselskap ble stiftet 11.Februar i Bodø med tre Fogder, Salten, Lofoten og Vesterålen. helgelanf kom også med fra den 23.juni. Dette ei vidreføring av Nordlands Amts Skoghusoldningsselskab (Se 1898).
 • Fridtjhov Anderssen flytter til byen 1904 fra Beiarn og med sine brødre blåser han liv i Bodø sangforening som har ligget nede i 10 år.


1906

 • Kirkeveien 23 "Gjerde"
 • Jacob Klette ettablert dette året i ca. Storgata 20. Klette flyttet senere til perrets gård i Storgata 16 og er fortsatt på  samme adress, kun med et avbrudd i krigstiden.
 • Idrestsplassen med skøytebane blir anlagt dette året ved Rensåsen av B&OI, opprustet i 1937. (I senere tid er dette stedet parkeringsplass foran dagens sykehus).
 • Mudringen innenfor moloen var ferdig.
 • Nordstranden Meieri på Skjelstad nedlagt dette året.


TIDSLINJEN

Bodøs ordførere

1900 - 1920

 1. 1901 Advokat Haakon Evjenth (til 1.august)
 2. 1901 Christian Jakhelln (fra 1.august)
 3. 1902 R.M.B. Schjølberg (til 12.september)
 4. 1902 1904 Redaktør Oskar Thue (fra12/9)
 5. 1905 1907 Ekspeditør Arnt Angell
 6. 1908 1910 Christian Jakhelln
 7. 1911-1912 Banksjef Johan Lund
 8. 1913 Bankdirektør M. Christoffersen
 9. 1914 1915 Lærer O.P. Bakken
 10. 1916 Haakon Evjenth
 11. 1917 Christian Jakhelln
 12. 1918 O.P. Bakken
 13. 1919 1922 Christian Jakhelln

   Se alle   

annonse 1902
G.K.Svendsen-annonse 1903
SDS skriv fra 1904
Bodin Tuberkulosehjem. Foto: 1927

annonse:

Uhrmager Jacob Klette etablert 1906

I gården rett frem, nær torget, Riedlgården, startet Jacob Klette sin urmakerforretning i 1906.

Hurtigruten "Olav Kyrre" har grunnstøtt ved innseilingen til Bodø havn i 1906.


1907

 • Fisches bolig, Storgata 63. Magnus Fische etablerte kullforetning dette året. han var i en periode skipsreder(1913). Firmaet ble A/S i 1923. Fransk Konsul fra 1917 og Portugisisk konsul fra 1927. Var også Kommisjonær for Norsk Brændselolje A/S.
 • Hjartøy-Tunet i Lagårdveien. Huset flyttet fra Landegode.
 • Emilie Jensen kolonial starter opp dette året i Kongens gate 29. Forretningen ble forandret i 1917 utvidet en del ganger før 1940. Lagt ned under navnet Hoset i 2013, da lå forretningen i Kongens gate 31.
 • Bodin gamlehjem på Seivåg gjøres om til fattighus i Mai.
 • Gimle/Buggegården/Boyegården i Bankgata blir bygget. matrialer fra den gamle Amtsgården ble brukt under byggingen.


1908

 • Perret Gården, i Storgata 20. Marius Perret overtok gården dette året fra Torjuul, som tidligere drev forretning der. Perret var i Storgata 32 før dette året. Etter krigen er adressen Storgata 16. 
 • Fram Kino etablert av Jørgensen, som tidligere hadde drevet grand Hotells kino. Nettsted.
 • Kristine Oppegård etablert frukt og grønnsaksforetning, opphørte i 1931, kun engros innen samme detalj etter dette året.
 • Bodø Tegleverk A/S etablert.
 • Helligvær kapell Storsørøy innviet. Se 1899 og 1913.  1909

  • Norges Banks nybygg i Storgata 11, omtrent der Framtiagården står i dag. Ødelagt av bomber i 1940.
  • Breiva Kraftstasjon, byen får elektrisitet for første gang. (Breiva kraftstasjon lagt ned i 1960). Kraftstasjon ble igangsatt 1. mai 1909. ”Kraftstationen bestaar af 2 Generatorer à 175 kW, til sammen 350 kW.”
  • Kongens gt 29 "Karl Johan" Emilie Jensen.
  • Torvgata 3.
  • Ingvald Kristensen, Skipshandel. Storgata 9A men med inngang Sjøgata/Svinesund.
  • Bodø Elverk. Bodø Kommunale Elektricitetsverk er en realitet etter at Bodø Kommune i 1908 bestemte seg for ”at anlægge et elektricitetsverk med Møllestø – Breivafos i Breivaelven i Bodin med overføringsledning til Bodø. Ligger i Sivert Nielsens gate 52 etter nybygget der sto på plass i 1954.
  • Grand Kinematograf hadde første forestilling 2 Juledag. kinoen var fullsatt og de fikk skryt av klare bilder. Fram kino hadde tatt i bruk stolene og benkene fra grand i August 1916 etter ei oppussing der. Finner ikke ut når kinoen ble lagt ned men det må være i 1915/1916 en gang. Det er ingen spor etter kinoen etter 1913. Entren var 35 øre for voksne og 10 øre for barn under 15 år. HISTORIEN 
  Norges Bank i Storgaten sto ferdig i 1909. Bortenfor ser vi Nordlands privatbank, som sto ferdig i 1914.  1910

  • Saltens Framtid/Nordland Framtid etablert.
  • Varghaugen i Louise Engens vei.
  • Hanna Håvik Garnforretning. Flyttet til Torvgata 4 i 1917.
  • Kløkstad Bedehus Salgsannonse
  • Harry Fygle. Adresse Jorbrukseveien 25 etter krigen?


  1911

  • Glassmester Frantzen i Havnegaten 3.
  • Kirkegaten "Baker Lillegaard"
  • Speiderbevegelsen starter opp i byen.
  • Foreningen Bodø Bys Forskjønnelse ble stiftet dette året av Halvdan Falch, Alfred Svensen og Sigurd Koch.


  1912

  • Rikstelefonnettet blir tatt i bruk 10.Juli. Ingen offesiell åpning.
  • Bodø Toldkammer.
  • Dronningens gate 63 "Villa Solveggen"
  • Prinsensgate 148.
  • Valnesfossen blir innkjøpt av Kommunen. Heggmofossen er også nevnt og ble antageligvis innkjøpt samtidig.
  • Keiservarden/Steinvarden ble bygget eller anlagt.


  1913

  • Helligvær gravplass på Bågøya innviet. De døde var gravlagt i byen før dette året. Se 1899 og 1908
  • Arne W. Johnsen tar over J.A. Johnsen Nordland preserving Co. Bytter navn til Bodø Conserves Fabrikk. Den ble også drevet under navnet Arne W Johnsen i følge Coldevin i 1937. Begge kilder fra samme bok.
  • Første bilen kommer til byen. se facebook
  • Eivind Voigt Gullsmedforretning etableres i Torvgata 2 i Mai/Juni.
  • Norrøna cafe startet 13.Mars 1913 i den gamle prestegården av restaurtør Johan Iversen. 

  1914

  • Nordlands Privatbank iinn i nytt bygg i Storgata 9B (Etter krigen kom Nordlands Framtid på samme sted).
  • Breidablikk på Reinsletta (Schjølberggården)(Det brune huset) Sluttført med stall og tårnbygg i 1916. Les mer fra Nordlandsposten.
  • Paviljongen på stortorvet får tak.
  • Bodø Arbeiderparti ble stiftet.
  • Bodø Røde kors stiftet.
  • Folkebadet


  Norrøna cafe & hotell

  Den gamle Norrøna cafe startet 13.Mars 1913 i den gamle prestegården av restaurtør Johan Iversen. Den var et velrenomert etablissement og var den første cafèen i Bodø med firemanns orkester.

  Nordlands Privatbank, fra 1914
  Annonse 1914


  1915

  • Post og Telegraf i havnegata.
  • Bodin Andelsmeieri i Krysset Bankgata og Dronningens gate.
  • V.O.Tandberg m/fl. starter Hermetikkfabrikk i Desember, i Sjøgata der hvor Luftfartstilsynet holder til i dag. Ragnar Schjølberg var antageligvis hovedaksjonær?
  • Nordenfjeldske Blikkembalasjefabrikk, lagt ned i 1922.
  • Opal Gullsmedforretning ble etablert av Magnus Øyesvold den 15.Juli i Storgata 8 etter mange år som ansatt i sin brors gullsmedforretning. Flytter senere til Kirkegata 1A i 1926. - Les mer fra Bodø BY
  • Bodø Glassmagasin overtas av Marie Øyesvold etter K.Bugge i Storgata 18.
  • Nordlands Grafiske anstalt Tho.Thomsen i Prinsens gate 5 den 6 November. Etter 1920 var Folkets hus her.
  • Bodø Apotek bytter navn til Svaneapoteket siden Tordenskiold Apotek er etablert dette året.
  • Tordenskjold Apotek etablert av O.Chr.Owe. Les mer
  Post og telegraf-bygget i Havnegata 7, fra 1915
  Bodin Andelsmeieri sto ferdig i 1915 i Gankgata
  Apotekergården, på samme sted som Svaneapoteket etter krigen i Storgata 6

  1915 11. november Nesten hel byens kullager stryker med, I firmat Chr.Jakhelln pakkhus som blant annet inneholder 1500 tonn kull og store mengder kalk, er der utbrutt brann. Taket og veggene har rast sammen rundt kl. 2 på natten, det arbeides av all kraft på å begrense brannen til nevnte pakkhus og to tilstøtende mindre varelager og på å redde våningshuset, samt en del bygninger som strekker seg i forbindelse med dette ut i mot dampskipskaia og som alle sammen er sterkt truet av brannen. Det er et stort hell i at vinden står fra øst under denne brannen. Brannen har oppstått ved selvantennelse i kullhaugen og på ettermidagen tok det fyr i hele kullhaugen. Det lyktes ut på morgen å få kontroll på brannen og det var to store brygger samt en mindre, som også er ødelagt. Brannvesenet fikk god hjelp av et vaktskip som lå ved kai. Skadene er på 200 000,- og firmaet lider store tap. Dette er den største brannen til nå i Bodø.  1916 - 1 Mai var det registrert 5 biler i byen.

  • Henriksen Mek Verksted i Sjøgata 6, nå ca. Sjøgata 22/24 i dag.
  • Samvirkelaget / NKL åpner første foretning i Storgt.15 Bygningen blir skadet av brann i 1928. Samvirkelaget flytter så inn i eget bygg i 1930.
  • Idrettsplassen blir annlagt. Ble annlagt først som skøytebane, senere også for annen idrett, ved dagens sykehus.
  • Bodø/Glimt blir stiftet, med Henrik Tjærandsen som første leder. Nettsted 
  • Bodø Massasje institutt etableres. (Se 1937)
  • Jentofts Minde ved Vatn-Vatnet opprettet av Bodø Sanitetsforening. Dette var en del av arven etter Konsul V.B.Jentoft som døde dette året.
  • Bodø Kommune kjøper Bertnesfallet (Bertnesfaldene).
  • Thorbjørn Olsen Hatter, Huer og Pelsvarer 10.April. Overtok forretningen etter J. O. Nora som har drevet med dette i ca 30 år. Forretningen ligger i Storgata 7.
  • Den Norske Sjømannsmisjonen Bodø.
  • Tordenskjold Apotek etablert av Ove Chr.Owe. (Se 1897) Usikkert men det nevnes i Svaneapotekboka at navnet kom i 1915. I Juli er et melding i avisa at det nye apoteket Tordenskjold har flyttet inn i lokalene til det gamle postkontoret i Havnegata.
    Tordenskjold Apotek startet opp i denne bygningen.
    annonse 1913


    1917

    • Futelva kraftstasjon (lagt ned i 1960)
    • Havnegaten 11.
    • Idrettsklubben Grand ble stiftet den 21.April - Les i Tid & rom
    • Professor Schyttes gate 8, Malermester Johan Johansen. Endret/påbygd i i 1925
    • K. Hansen Urmaker og Optisk forretning.

    1918

    • El-bil. Bodø får sin første El-bil allerede dette året. Bilen var en lastebil eid av Asylet. Les mer  se også Facebook
    • Torvgata 16.
    • Rensåsgata 35, 37 og 39 Kvartal 62.
    • Rønvikgata 3 (Kommunal)
    • Nøst gata 5 Det knudsenske hus eller Kanaan (Kommunal)
    • Nordland Canning Factory AS. Ragnar Schjølberg og R. Sannes.
    • Bodø Tennisklubb stiftet.
    • Eilretsen mekansiske verksted. Etter krigen holder de til i Sjøgata 39.
    • Prinsens gate 138, 140 og 142 kvartal 62. (Flyttet fra 1916)
    • Ormen Lange i Urtegårdsgata (Kommunal). Se egen facebook-gruppe    1919

    • Bodin Tuberkolose sykehus (Etter 1953, Sykepleierskolen)
    • Nordlandsposten blir et dagblad i Mars.
    • Bodø Folkeskoles guttemusikk.

    Annnonse:

    Kvittering fra bryggeriet i 1906
    DS Bodø, fotografert i Baltimore USA 1906
    Kong Haakon og Dronning Maud på balkongen til Bodø Athenæum i 1907. Da var paret på sin kroningsferd.
    Perretgården rundt 1930
    Teglverket
    annonse 1908
    Glassmester Frantzens gård i Havnegata 3
    Tollboden fra 1912
    Bodøs første bil i 1913
    Breidablikk
    Folkebadet i krysset Kongens gt og Bankgata.
    Jentofts Minde ved Vatn-Vatnet opprettet av Bodø Sanitetsforening

    Mer om Opal gullsmed:

    1916
    1916
    annonse 1925
    Reklame fra 1916
    1913
    Bodøs første elbil kom i 1918 til Rønvik Sinnsykehus
    Betania ble benyttet som sykestue under Spanskesyken, 1918-1919.

    Webhotell og Domene

    levert av

    One